Буџетски циклус

Календар и рокови предвиђени Законом о буџетском систему

Календар за ниво Републике Србије према Закону о буџетском систему предвиђен у члану 31. Закона о буџетском систему:

ЈануарФебруарМарт
(1) 15. фебруар – министар даје инструкцију за предлагање приоритетних области финансирања;(2) 15. март – директни корисници средстава буџета Републике Србије, на основу инструкције из подтачке (1) ове тачке, достављају Министарству предлоге за утврђивање приоритетних области финансирања за буџетску и наредне две фискалне године;
АприлМајЈун
(3) 30. април – министар, у сарадњи са министарствима и институцијама надлежним за економску политику и привредни систем, припрема Извештај о фискалној стратегији, који садржи економску и фискалну политику Владе са пројекцијама за буџетску и наредне две фискалне године;(4) 15. мај – министар доставља нацрт Извештаја о фискалној стратегији Фискалном савету;(5) 15. јун – Фискални савет даје мишљење о нацрту Извештаја о фискалној стратегији;
ЈулАвгустСептембар

(6) 1. јул - министар доставља Влади предлог Извештаја о фискалној стратегији на усвајање;


(7) 15. јул – Влада усваја Извештај о фискалној стратегији и доставља га Народној скупштини на разматрање;

(8) 1. август – министар доставља упутство за припрему буџета Републике Србије;


(9) 1. август – министар доставља Извештај о фискалној стратегији локалној власти и организацијама за обавезно социјално осигурање;


(10) 31. август – Народна скупштина доставља Влади коментаре и препоруке у вези са Извештајем о фискалној стратегији;

(11) 15. септембар – директни корисници средстава буџета Републике Србије и организације за обавезно социјално осигурање достављају предлог средњорочног и финансијског плана Министарству;
ОктобарНовембарДецембар

(12) 1. октобар – Влада, на предлог министра, усваја ревидирани Извештај о фискалној стратегији, са информацијама о финансијским и другим ефектима нових политика, узимајући у обзир после 30. априла ажурирани макроекономски оквир;


(13) 5. октобар – Влада доставља Народној скупштини ревидирани Извештај о фискалној стратегији;


(14) 15. октобар – министар доставља нацрт закона о буџету Републике Србије, нацрте одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање са финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање;

(15) 1. новембар – Влада усваја предлог закона о буџету Републике Србије и доставља га Народној скупштини, заједно са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање и финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање;(16) 15. децембар – Народна скупштина доноси Закон о буџету Републике Србије и одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току