2011. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2011. 209
Влада 196
народни посланици 11
остали предлагачи 2

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине