Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1930-1939 1
1940-1949 18
1950-1959 57
1960-1969 77
1970-1979 67
1980-1989 28
1990-1999 2
Укупно народних посланика 250