2. фебруар 2022. Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

2. фебруар 2022. Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Среда, 2. фебруар 2022.

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је, на захтев Владе, Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву, за среду, 2. фебруар 2022. године, са почетком у 10.00 часова.


За ову седницу утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о избору председника Србије;
 2. Предлог закона о избору народних посланика;
 3. Предлог закона о локалним изборима;
 4. Предлог закона о финансирању политичких активности;
 5. Предлог закона о измени закона о спречавању корупције;
 6. Предлог закона о допуни закона о ванпарничном поступку;
 7. Предлог закона о социјалном предузетништву;
 8. Предлог закона о измени закона о платама државних службеника и намештеника;
 9. Предлог закона о измени закона о предметима опште употребе;
 10. Предлог закона о оружју и муницији;
 11. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист BANCA INTESA AD BEOGRAD, RAIFFEISEN BANCA AD BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD И NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA по задужењу јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ Нови Сад;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању међународне инвестиционе банке;
 13. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва ,,Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима;
 14. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента;
 15. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 16. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 17. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Oвлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Aгента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем;
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума „Фрушкогорски коридор“) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца;
 21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Центар за обуку за дуално образовање;
 22. Предлог закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње;
 23. Предлог одлуке о избору чланова Националног савета за високо образовање и
 24. Предлог одлуке о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.
Народни посланици прихватили су предлог др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 11. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 12. до 22. и о тачкама 23. и 24. дневног реда.

Предлоге закона, у име овлашћеног предлагача, образложиле су министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић и министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић.

У току рада, Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата народној посланици Самири Ћосовић, пре истека времена на који је изабрана, даном подношења оставке.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 11. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 3. фебруара 2022. године, пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Розалија Екрес, др Весна Ивковић и др Угљеша Мрдић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама 12. до 22. дневног реда седнице.

Предлоге закона, у име предлагача, образлажио је потпредседник Владе и министар пољопривреде Бранислав Недимовић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 12. до 22. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 4. фебруара 2022. године, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору чланова Националног савета за високо образовање и Предлогу одлуке о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Предлоге одлука образложио је овлашћени представник предлагача први потпредседник Владе Републике Србије, министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Народни посланици обавили су и закључили заједнички јединствени претрес о тачкама 23. и 24. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је започела и до краја дана обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о избору председника Србије, Предлогу закона о избору народних посланика, Предлогу закона о локалним изборима, Предлогу закона о финансирању политичких активности и Предлогу закона о измени закона о спречавању корупције.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је петак, 4. фебруар 2022. године, са почетком у 18 часова као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 4. фебруара 2022. године, народни посланици су већином гласова усвојили, у целини Предлог закона о избору председника Србије, Предлог закона о избору народних посланика, Предлог закона о локалним изборима, Предлог закона о финансирању политичких активности, Предлог закона о измени закона о спречавању корупције, Предлог закона о допуни закона о ванпарничном поступку, Предлог закона о социјалном предузетништву, Предлог закона о измени закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о измени закона о предметима опште употребе, Предлог закона о оружју и муницији и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист BANCA INTESA AD BEOGRAD, RAIFFEISEN BANCA AD BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD И NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA по задужењу јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ Нови Сад.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању међународне инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва ,,Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Oвлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Aгента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума „Фрушкогорски коридор“) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца, Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Центар за обуку за дуално образовање и Предлог закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње.

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору чланова Националног савета за високо образовање, како и Предлог одлуке о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о избору председника Србије

2. Предлог закона о избору народних посланика

3. Предлог закона о локалним изборима

4. Предлог закона о финансирању политичких активности

5. Предлог закона о измени закона о спречавању корупције

6. Предлог закона о допуни закона о ванпарничном поступку

7. Предлог закона о социјалном предузетништву

8. Предлог закона о измени закона о платама државних службеника и намештеника

9. Предлог закона о измени закона о предметима опште употребе

10. Предлог закона о оружју и муницији

11. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист BANCA INTESA AD BEOGRAD, RAIFFEISEN BANCA AD BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, OTP BANKA SRBIJA ACIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD И NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA по задужењу јавног предузећа "СРБИЈА ГАС" Нови Сад

12. Предлог закона о потвpђивању Споразума о оснивању међународне инвестиционе банке

13. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима14. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном ангажману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као aранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента

14. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном ангажману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента

15. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

16. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

17. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији

18. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

19. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Oвлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Aгента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем

20. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума ("Фрушкогорски коридор") између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца

21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Еропе и Републике Србије за пројектни зајам - Центар за обуку за дуално образовање

22. Предлог закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма "производи са пореклом" и методама административне сарадње

23. Предлог одлуке о избору чланова Националног савета за високо образовање

24. Предлог одлуке о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.


Видео (11)

Среда, 2. фебруар 2022. | Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(I)

Среда, 2. фебруар 2022. | Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(II)

Среда, 2. фебруар 2022. | Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(III)

Четвртак, 3. фебруар 2022. | наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.02.2022.(I)

Четвртак, 3. фебруар 2022. | наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.02.2022.(II)

Прикажи још Преостало видео снимака: 6


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2