Одбор за финансије

 • Уторак, 28. април 2009.

  Двадесет пета седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 27. априла и 28. априла размaтрaо у појединостима Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2009. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама Закона о акцизама и Предлог закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору.

 • Среда, 22. април 2009.

  Двадесет четврта седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 22. априла размaтрaо у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2009. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање и Предлог закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору.

 • Уторак, 14. април 2009.

  Двадесет трећа седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 14. априла, којој је председавао председник Одбора Зоран Красић, размaтрaо Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима; Извештај Министарства финансија и Народне банке Србије о мерама и активностима предузетим за превазилажење финансијске и економске кризе у земљи; Извештај Народне банке Србије о финансијском стању привредних субјеката у земљи чији су рачуни блокирани; Извештај Народне банке Србије о стању у финансијском систему Републике Србије; Финансијски план Народне банке Србије за 2009. годину; Програм монетарне политике Народне банке Србије у 2009. години; Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2007. годину и Извештај Комисије за хартије од вредности Републике Србије о кретањима на организованом тржишту хартија од вредности у Републици Србији у периоду јануар-децембар 2008. године и Финансијски извештај Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2008. годину са Извештајем независног ревизора „Baker Tilly WB Revizija“ д.

 • Понедељак, 30. март 2009.

  Двадесет друга седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 30. марта размaтрaо у начелу предлоге закона о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, о контроли државне помоћи и о изменама Закона о акцизама.

 • Уторак, 10. март 2009.

  Двадесет прва седница Одбора за финансије

  На седници Одбора за финансије од 10. марта размотрени су амандмани на предлоге три закона из надлежности овог радног тела.

 • Четвртак, 5. март 2009.

  Двадесета седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 5. марта размaтрaо кандидатуре за избор председника Савета Народне банке Србије.

 • Четвртак, 12. фебруар 2009.

  Деветнаеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 12. фебруара размотрио Годишњи рачун Народне банке Србије за 2007. годину са Извештајем овлашћеног ревизора, Извештај Народне банке Србије за 2007. годину и Извештај Народне банке Србије о стању на тржишту осигурања за 2007. годину.

 • Среда, 11. фебруар 2009.

  Осамнаеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 11. фебруара разматрао Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и зајмопримца или гаранта за преузете обавезе по зајмовима Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Програма финансијске сарадње између Републике Србије и Владе Шпаније са Анексом, Предлог закона о потврђивању Протокола између Републике Србије и Републике Грчке о измени Уговора између Савезне Републике Југославије и Републике Грчке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, и Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији.

 • Понедељак, 2. фебруар 2009.

  Седамнаеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 2. фебруара разматрао Предлог плана рада Одбора за 2009. годину и Информацију и закључцима Одбора и њиховом спровођењу.

 • Среда, 21. јануар 2009.

  Шеснаеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 21. јануара разматрао у појединостима Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и Предлог одлуке за избор члана Савета Државне ревизорске институције.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току