Одбор за финансије

 • Среда, 29. фебруар 2012.

  Деведесет седма седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 29. фебруара размотрио и прихватили у начелу Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Аик банке а.д. Ниш по задужењу Галенике а.д. Београд, а затим је размотрио и амандмане поднете на овај Предлог закона.

 • Уторак, 21. фебруар 2012.

  Деведесет шеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије одржао је 21. фебруара седницу на којој су размотрени ефекти одлагања ревизије аранжмана ММФ-а и мере за одржавање економске стабилности у земљи.

 • Среда, 28. децембар 2011.

  Деведест пета седница Одбора за финансије

  На седници од 28. децембра, чланови Одбора за финансије размотрили су у појединостима Предлог закона о буџету Републике Србије за 2012.годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. На седници су размотрени у начелу и у појединостима и предлози закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају.

 • Петак, 23. децембар 2011.

  Деведесет четврта седница Одбора за финансије

  На седници одржаној 23. децембра, Одбор за финансије размотрио је у начелу Предлог закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2012. годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда за здравсвено осигурање, 3) Националне службе за запошљавање.

 • Уторак, 20. децембар 2011.

  Деведесет трећа седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије одржао је 20. децембра седницу на којој су размотрени и прихваћени у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, које је поднела Влада.

 • Четвртак, 15. децембар 2011.

  Деведест друга седница Одбора за финансије

  На седници од 15.децембра, чланови Одбора за финансије размотрили су и прихватили Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Предлог закона о измени Закона о осигурању, Предлог закона о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе куповине зграде Аероинжињеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе смештаја Првог основног суда у Београду, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и програму за Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ на износ од 45.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 25.000.000 евра, за “Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији II – фаза 2“, које је поднела Влада Републике Србије.

 • Четвртак, 24. новембар 2011.

  Деведесет прва седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је, на седници одржаној 24.новембра, у начелу размотрио и једногласно прихватио Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о избегавању двострукопг опорезивања у одбосу на порезе на доходак.

 • Среда, 2. новембар 2011.

  Деведесета седница Одбора за финансије

  На седници Одбора за финансије, одржаној 2. новембра, размотрени су амандмани на Предлог закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, на Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима и на Предлог закона о играма на срећу.

 • Понедељак, 24. октобар 2011.

  Осамдесет девета седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је, на седници одржаној 24.октобра, у начелу размотрио и једногласно прихватио Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима, Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму за доделу појединачних зајмова између KfW-a, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и Народне банке Србије као агента и Предлог закона о играма на срећу.

 • Понедељак, 17. октобар 2011.

  Осамдесет осма седница Одбора за финансије

  На седници од 17.октобра, чланови Одбора за финансије размотрили су амандмане поднете на Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011.годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменам и допунама финансијских планова за 2011.годину:

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току