Извештаји

Назив Датум Преузми
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици за 2020. годину 30. јун 2021. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о пословању и резултатима рада за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о пословању и резултатима рада за 2020. годину 30. јун 2021. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о стабилности финансијског система за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о стабилности финансијског система за 2020. годину 30. јун 2021. PDF
Годишњи извештај о раду и пословању Јавнe медијскe установe Радио-телевизија Војводине за 2020. годину 16. август 2021. PDF
Годишњи извештај о раду Комисијe за хартије од вредности за 2020. годину 29. април 2021. PDF
Допуна Финансијског извештаја Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2019. годину 9. октобар 2020. PDF
Извештај Заштитникa грађана о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Извештај Заштитника грађана о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2020. годину 26. јул 2021. PDF
Извештај о пословању Јавнe медијскe установe Радио-телевизија Србије за 2020. годину 2. август 2021. PDF
Извештај о пословању Јавнe медијскe установe „Радио-телевизија Србије“ за 2019. годину 4. август 2020. PDF
Извештај о пословању за 2020. годину, са Извештајем независног ревизора за 2020. годину и Финансијским извештајем за 2020. годину 27. април 2021. PDF
Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости у 2020. години 13. мај 2021. PDF
Извештај о раду Агенцијe за енергетику за 2020. годину 27. мај 2021. PDF
Извештај о раду Агенцијe за спречавање корупције за 2020. годину 30. март 2021. PDF
Извештај о раду Високог савета судства за 2020. годину 26. фебруар 2021. PDF
Извештај о раду Државнe ревизорскe институцијe за 2020. годину 31. март 2021. PDF
Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2020. годину 24. фебруар 2021. PDF
Извештај о раду Комисијe за заштиту конкуренције за 2020. годину 26. фебруар 2021. PDF
Извештај о раду Комисијe за контролу државне помоћи за 2020. годину, 9. март 2021. PDF
Извештај о раду Повереникa за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину 22. март 2021. PDF
Извештај о раду Регулаторнe агенцијe за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину са финансијским извештајима 30. јун 2021. PDF
Извештај о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину 31. март 2021. PDF
Извештај о раду Републичкe комисијe за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 30. март 2021. PDF
Извештај о раду Саветa гувернера Народне банке Србије за период 1. јануар - 30. јун 2020. године 5. октобар 2020. PDF
Извештај о раду Саветa гувернера Народне банке Србије за период 1. јул - 31. децембар 2020. године 27. април 2021. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2020. годину 22. март 2021. PDF
Извештај о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2020. годину 31. март 2021. PDF
Извештај о спроведеном републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије 8. фебруар 2022. PDF
Полугодишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици (јануар - јун 2020) 1. октобар 2020. PDF
Посебан извештај Повереникa за заштиту равноправности о дискриминацији старијих грађана 6. мај 2021. PDF
Редован годишњи извештај Заштитникa грађана за 2020. годину 17. март 2021. PDF
Редован годишњи извештај Повереникa за заштиту равноправности за 2020. годину 15. март 2021. PDF
Финансијски извештаји Саветa гувернера Народне банке Србије за 2020. годину, са извештајем овлашћеног ревизора 30. јун 2021. PDF

НАПОМЕНА


Извештаје пристигле током претходног сазива (3. јун 2016 - 3. август 2020) можете преузети у

АРХИВИ.