Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ јавне набавке мале вредности набавка потрошних добара ЈНМВ број 16/14 9. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ( ЈНМВ број 18/14) 9. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (јавна набавка број 17/14) 6. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (јавна набавка број 1/14) 6. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 19/14) 23. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 20/14) 16. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 3/14) 4. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 15/14) 28. април 2014. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 2/14) 23. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 4/14) 22. април 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 10/14) 10. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 11/14) 9. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/14) 4. април 2014. до 10.00 часова
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 4. фебруар 2014. до 15.00 часова
Претходно обавештење Набавка радова – фасадерски радови на објекту Дома Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића 13 31. март 2014. до 12.00 часова оквирни датум
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 61/13) 22. јануар 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 56/13) 26. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 59/13) 20. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 58/13) 29. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У OТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 60/13) 18. децембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 57/13) 28. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 55/13) 12. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 54/13) 2. децембар 2013. до 12.00 часова