Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЛАПТОП И ДЕСКТОП РАЧУНАРА (ЈН 3/16) 14. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Сервисирање и одржавање штампарских машина из програма „Riso“ са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 2/16) 17. фебруар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ за набавку услуга: Услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путовању у иностранству (ЈН 1/16) 7. март 2016. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Преглед, испитивање и сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Нарoдне скупштине (ЈНМВ 33/15) 14. децембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент) ЈН 29/15 14. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Текуће одржавање и сервисирање дизел-електро агрегата у објектима Народне скупштине (ЈНМВ 30/15) 7. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - набавка и одржавање лиценци (ЈНМВ 32/15) 3. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - одржавање конференцијског система (ЈНМВ 31/15) 2. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (JН 27/15) 25. новембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ФИНАНСИЈСКО – КАДРОВСКОГ СОФТВЕРА (ЈН 26/2015) 16. новембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈН 25/2015) 12. новембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ (ЈНМВ БР. 28/15) 10. новембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Сервисирање и одржавање дорадних књиговезачких машина „Bourg“ и књиговезачких ножева „Adast Maxima“ и „Ideal“ са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 24/15) 27. октобар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Сервисирање и одржавање фотокопирних апарата „Minolta“, „Canon“ и „Ricoh“ и професионалних скенера са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 23/15) 27. октобар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА (ЈНМВ 22/15) 22. септембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - одржавање ИТ опреме (ЈНМВ 21/15) 4. септембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке радова Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Репбулике Србије (ЈН 17/15) 5. август 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности набавка радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској мрежи у објекту Краља Милана бр.14 (ЈНМВ 19/15) 1. јул 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима НСРС (ЈНМВ 18/15) 29. јун 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова – столарски радови на текућем одржавању (ЈНМВ 16/15) 19. јун 2015. до 10.00 часова
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ за радове – Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Републике Србије 31. август 2015. до 12.00 часова оквирни датум
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Сервисирање система климатизације, грејања и хлађења објеката НСРС (ЈНМВ 14/15) 4. јун 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка материјала за хигијену, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 15/15) 2. јун 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке радова - молерско фарбарски радови (ЈН 13/15) 15. јун 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 12/15) 3. јун 2015. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга (ЈНМВ 4-15) 8. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга (ЈНМВ 3-15) 8. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у отвореном поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ бр. 11-15) 4. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности 10-15 28. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 7/15) 18. мај 2015. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара систем за складиштење података (ЈНМВ бр. 9/15) 15. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – текуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ бр. 6/15) 8. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности додатна рачунарска опрема, алат и ситан инвентар ЈНМВ 8/15 7. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – набавка потрошног електроматеријала (ЈНМВ бр. 5/15) 31. март 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/15 26. фебруар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 1/15) 19. фебруар 2015. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преглед, испитивање и сервисирање система дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ бр. 31/14) 9. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА АПАРАТА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА (ЈНМВ бр. 32/14) 3. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 33/14) 12. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 34/14) 10. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 30/14) 4. децембар 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Осигурање имовине и запослених у Народној скупштини, ЈНМВ Бр. 24/14 (поновљени поступак) 28. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Сервисирање и одржавање дорадних књиговезачких машина „BOURG“ и књиговезачких ножева „ADAST MAXIMA“и „IDEAL,са обезбеђивањем резервих делова, за потребе НСРС 28-14 23. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Сервисирање и одржавање штампарских машина из програма „Riso“, са обезбеђивањем резервних делова, за потребе Народне скупштине Републике Србије(јавна набавка 27/14) 22. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Сервисирање и одржавање фотокопирних апарата „Minolta“, „Canon“ и „Ricoh“ и професионалних скенера, са обезбеђивањем резервних делова, за потребе Народне скупштине Републике Србије 26/14 22. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (јавна набавка број 25/14) 15. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ АУДИО ВИДЕО ЈЕДИНИЦА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 22/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ (ЈНМВ БР. 24/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку радова - Ремонт бакарног кровног покривача на објекту Дома Народне скупштине; ЈН Бр. 21/14 23. јун 2014. до 12.00 часова