Јавне набавке


Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање и одржавање текстилних подних, мермерних и других подних и зидних облога, као и меблираних делова намештаја у извођењу специјализованих сервиса (ЈНМВ 9/17) 18. јул 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Текуће одржавање и сервисирање система централног грејања у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 6/17) 26. јун 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Tекуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 5/17) 22. мај 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 3/17) 26. април 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 4/17) 13. април 2017. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање апликације за аутоматизацију послова архиве (ЈН 2/17) 3. април 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку услуге – Сервисирање и одржавање штампарских машина – дигиталних дупликатора из програма „РИСО“, са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈНМВ 1/17) 28. март 2017. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), ЈН 34/16 12. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 33/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 32/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање мрежне опреме (ЈНМВ 41/16) 5. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање ИТ опреме (ЈНМВ 40/16) 5. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – мобилни телефони (ЈНМВ 39/16) 1. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара– потрошни фригомеханичарски и електроматеријал (ЈНМВ 38/16) 30. новембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Преглед, испитивање и сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 29/16) 23. новембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Активна мрежна опрема (ЈНМВ 31/16) 14. новембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Аудио видео систем - опрема (ЈНМВ 30/16) 14. новембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – сервисирање и одржавање дорадних књиговезачких машина „Bourg“ и књиговезачких ножева „Adast Maxima“ и „Ideal“ са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 28/16) 27. октобар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – сервисирање и одржавање фотокопирних апарата „Minolta“, „Canon“, „Ricoh“, „Xerox„ и професионалних скенера, са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 27/16) 27. октобар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – два апарата за фотокопирање великог капацитета, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 25/16) 27. јул 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – потрошни столарски и водоинсталатерски материјал, за потребе Народне скупштине Републике (ЈН 24/16) 13. јул 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Текуће одржавање инсталација водовода и канализације (ЈНМВ 23/16) 6. јул 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге: сервисирање сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 22/16) 28. јун 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара - канцеларијски материјал (ЈН 21/16) 29. јун 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ, ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА ОБЈЕКАТА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈНМВ 20/16) 3. јун 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА ЗАВЕСА И ПРОЗОРА У ИЗВОЂЕЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЕРВИСА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈНМВ 18/16) 31. мај 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕКСТИЛНИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И МЕРМЕРНИХ ПОДОВА У ИЗВОЂЕЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЕРВИСА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈНМВ 19/16) 31. мај 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за набавку добара: набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 17/16) 20. јун 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНMB 15/16) 12. мај 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за набавку радова: Адаптација равног проходног крова на објекту Краља Милана 14 (ЈН 14/16) 30. мај 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена дотрајалих дрвених прозора на објекту (ЈНМВ 16/16) 6. мај 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ за набавку услуга превођења за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 11/16) 7. јун 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – текуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ 13/16) 28. април 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара - додатна рачунарска опрема, алат и ситан инвентар (ЈНМВ 12/16) 27. април 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за набавку радова: Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Републике Србије (ЈН 10/16) 11. мај 2016. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Столарски радови на текућем одржавању столарије (ЈНМВ 9/16) 6. април 2016. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка ИП телефона (ЈНМВ 8/16) 25. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за набавку радова: Реконструкција система дојаве и гашења пожара у објекту Народне скупштине Републике Србије у Краља Милана 14 и 16 (ЈН 6/16) 6. април 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ (ЈН 7/16) 31. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СОФТВЕРА (ЈН 5/16) 23. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА ТРИ СТОНА КОЛОР СКЕНЕРА А-3 ФОРМАТА СА МЕХАНИЗМОМ ЗА УВЛАЧЕЊЕ ЛИСТОВА (ЈНМВ 4/16) 1. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЛАПТОП И ДЕСКТОП РАЧУНАРА (ЈН 3/16) 14. март 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Сервисирање и одржавање штампарских машина из програма „Riso“ са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 2/16) 17. фебруар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ за набавку услуга: Услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путовању у иностранству (ЈН 1/16) 7. март 2016. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Преглед, испитивање и сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Нарoдне скупштине (ЈНМВ 33/15) 14. децембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент) ЈН 29/15 14. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Текуће одржавање и сервисирање дизел-електро агрегата у објектима Народне скупштине (ЈНМВ 30/15) 7. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - набавка и одржавање лиценци (ЈНМВ 32/15) 3. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - одржавање конференцијског система (ЈНМВ 31/15) 2. децембар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (JН 27/15) 25. новембар 2015. до 10.00 часова