Библиотека Народне скупштине

Библиотека Дома Народне скупштине припада групи специјалних, парламентарних библиотека затвореног типа.

Просторије ове парламентарне библиотеке су наменски пројектоване у време када је планирана изградња Народне скупштине 1901. године. Када је завршена градња, 1936. године, коначно је и озваничен распоред, намена и назив просторија у којима се и данас налази библиотека и читаоница (соба број 17).

Фонд библиотеке Народне скупштине је формиран од фонда библиотеке Народне скупштине Краљевине Југославије, која је 1918. године (приликом уједињења) наследила књижни фонд Библиотеке Народне скупштине Кнежевине и Краљевине Србије из 1889. године.Најстарији део фонда су књиге које су припадале Министарству унутрашњих дела Краљевине Србије, а затим Председништву Министарског савета, унутар кога се налазио и Централни прес биро са књижницом.

Буџет и правила рада скупштинске библиотеке први пут су званично прописани у Закону о пословном реду у Народној скупштини Краљевине Србије, од 1.новембра1889. године.

Према Прегледу рада Народне скупштине у II редовном сазиву за 1909. годину, од 1. октобра 1909. до 12. јуна 1910. године,у саставу Народног представништва налазиле су се, поред осталих просторија, и библиотека и читаоница. У овој библиотеци чували су се сви скупштински протоколи и стенографске белешке од почетка скупштинског рада па све до дана када је штампан Преглед. Такође, налазили су се и сви закони, уредбе и зборници, поред других књига, највише из области правних и финансијских наука.

Дужност библиотекара у то време вршио је г. Драгиша Стојадиновић, студент права.

Скупштинска зграда тога времена налазила се на углу улица Краљице Марије и Милоша Великог, а зграда у којој се налазила библиотека била је одвојена од скупштинске зграде, али у истом дворишту,и није била својина Скупштине, већ је „узета под кирију“.

Унутрашњост данашње библиотеке у Дому Народне скупштине рађена је у храстовом дуборезу и по мишљењу многих представља једно од естетски најуспелијих остварења у ентеријеру скупштинског здања. За тај и такав изглед библиотеке побринуо се познати београдски столар Драгоје Барац. Важно је напоменути да су разни комади намештаја који се налазе у библиотеци аутентични и врло упечатљиви. Намештај Народне скупштине израдило је више извођача, међу којима је највише било ангажовано предузеће – „Столарија Прогрес“ из Београда. Слично намештају и расвета је посебно пројектована, а аутор пројекта је био архитекта Николај Краснов. Према његовим пројектима сва су расветна тела декоративно моделована и рађена у Загребу од бронзе или месинга, прилагођена општим стилским одликама ентеријера.

Поред читаонице, библиотека је поседовала и такозвану приручну библиотеку која је формирана 1964.године од извесног броја наслова дневне штампе, савезних, републичких и покрајинских службених листова, као и мањег броја књига приручног карактера. Та библиотека се налазила у Палати Србија, на Новом Београду, на петом спрату – собе 531 и532. Крајем деведесетих година прошлог века,фонд приручне библиотеке пресељен је у библиотеку Дома Народне скупштине.

Данас, библиотека се састоји од читаонице са галеријом и депоа у коме се налази највећи део библиотечког фонда.

Фонд библиотеке садржи око 60.000 књига и периодичних публикација на српском и страним језицима из области законодавства, историје, политике, права, економије, статистике, социологије, филозофије... Фонд чини и богата збирка приручника, енциклопедија, речника, лексикона.

Историјски вредна је и збирка стенографских бележака од почетка развоја парламентаризма у нас. У збирци се налазе:

  • протоколи српске Народне скупштине од 1859. до 1918. године;
  • стенографски записници Сабора и Сената Хрватске, Славоније и Далмације од 1861. до 1912. године;
  • брзописна извјешћа Сабора Краљевине Далмације од 1876. до 1908. године;
  • стенографске биљешке Црногорске Народне Скупштине од 1906. до 1914. године;
  • стенографски извјештаји Босанско-Херцеговачког Сабора од 1910. до 1914. године;
  • стенографске белешке Народне скупштине Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1939. године, као и
  • стенографске белешке са Првог и Другог заседања АВНОЈ-а и
  • стенографске белешке са седница већа скупштина социјалистичке Југославије од 1945. године, као и остале стенографске белешке до данашњих дана.

Библиотека поседује и веома вредну збирку оригиналних стенографских бележака са заседања Скупштине Краљевине Србије од 1914. до 1918. године у Нишу и на Крфу - писане руком; збирку најстаријих закона штампаних у нашој земљи; збирку од око стотинак раритета; комплете службених листова од 1921. године до данас; збирке републичких службених листова од 1945. године до данас; службене листове бивших република СФРЈ од 1945. до 1992. године и периодичне публикације (новине и часописи) на српском и страним језицима,који се чувају у библиотеци од 2000. године.

Нарочиту вредност има и збирка старе и ретке књиге, која броји око стотинак наслова, а чине је издања из XVIII и XIXвека. Збирку чине већим делом устави, закони и зборници закона и наредаба који сведоче о бурној српској историји:

  • Први српски устав, чувен као Сретењски устав из 1835. године;
  • Устав Књажества Сербије из 1838. године, познатији као Султански хатишерифи сви устави наших и неких страних држава до данас.
Од закона и законика,вредно је споменути Душанов законик који је штампан 1898. године. Збирку старе и ретке књиге, чине пре свега и универзитетски уџбеници из историје, језика, логике, политичке економије, географије, филозофије, чији су аутори наши познати ствараоци Ђуро Даничић, Јоаким Вујић, Аврам Мразовић, Сима Милутиновић Сарајлија, Чедомиљ Мијатовић, Љубомир П. Ненадовић (издавач), Данило Медаковић и остали. Од белетристике збирка поседује ''Даворје'' Јована Стерија Поповића, ''Стихотворенија'' Лукијана Мушицког, роман ''Велимир и Босиљка'' Милована Видаковића и др. Великан српске писмености Вук Стефановић Караџић заступљен је двема публикацијама, и то ''Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона (вере)'' и ''Правитељствујушћи совјет српски за времена Карађорђијева''.

Осим књига, збирка поседује и шест вредних наслова периодике, од којих је ''Славеносербски магазин'' из 1768. године најстарија и уједно највреднија публикација у збирци старе и ретке књиге.

Публикације из ове раритетне збирке углавном су штампане у Београду/Крагујевцу – Књигопечатије Књажества српског, Новом Саду – Књигопечатња Данила Медаковића, али има и оних штампаних у Карловцима - Типографија Митрополитско-гимназијална, Будиму у Писменима Краљевског Универзитета Унгарског, Бечу - код Шнирера, Лајпцигу - у Јерменском манастиру и код Георга Виланда, Епископској књигопечатњи...

Сва библиотечка грађа је евидентирана у инвентарним књигама. Свака публикација је пре уписивања у инвентарну књигу печатирана посебним печатом библиотеке (округли и правоугаони са инвентарним бројем).Прва уписана књига у Инвентарну књигу бр. 1. од 17. фебруара 1959. године је Веснић, Мил. Р: Наш политички буквар, из 1891. године.

Почетком 2002. године је усвојен Програм модернизације библиотеке, којим је предвиђена њена комплетна реорганизација, а пре свега осавремењавање и техничко опремање.

Фонд библиотеке могу користити народни посланици, научни радници и сви заинтересовани чији захтев одобри генерални секретар.

Библиотека припрема истраживања и прегледне информације у циљу пружања подршке остваривању функција Народне скупштине. Путем сарадње са истраживачким службама националних парламената и међународним организацијама, посебно Европским центром за парламентарна истраживања и документацију, прате се савремени трендови у размени знања у парламентарном раду. Захтев за израду истраживачког рада подноси се начелнику Библиотеке на посебном обрасцу који чини саставни део Правилника о поступку постављања захтева за истраживање и израду истраживачког рада Библиотеке Народне скупштине и који је доступан на интернет страници Народне скупштине.

Правилник о раду библиотеке Народне скупштине

контакт:

Читаоница Библиотеке Народне скупштине
адреса: Трг Николе Пашића 13
контакт телефон: 011-3026-315

Начелник Библиотеке Народне скупштине
Taња Остојић дипл. филозоф
адреса: Краља Милана 14
контакт телефон: 011-3026-532

Истраживања Датум Преузми
Вршњачко насиље 24. мај 2017. DOC
Пореске стопе и структура пореских прихода 8. децембар 2016. DOC
ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА 17. новембар 2016. DOC
НЕГА ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНИХ БЕБА – ПОСТУПАЊЕ ДРЖАВЕ И НАДЛЕЖНИХ УСТАНОВА 21. октобар 2016. DOC
Запосленост и ризик од сиромаштва: анализа и пројекције 11. децембар 2015. DOC
Порекло имовине 22. октобар 2015. DOC
Примена медијске регулативе на садржај ријалити програма 6. октобар 2015. DOC
Пољопривредна производња у Србији (2013-2014) 6. јул 2015. DOC
Финансијска подршка националној кинематографији 4. јун 2015. DOC
Обавезна и добровољна вакцинација против заразних болести у европским државама 11. март 2015. DOC
Сарадња парламента и врховне ревизорске институције 11. фебруар 2015. DOC
Промена устава и процес приступања и чланства у Европској Унији 29. јануар 2015. DOC
Правни оквир за примену видео надзора 25. децембар 2014. DOC
Парламент Руске Федерације 22. децембар 2014. DOC
Eкономска истраживања и анализе у парламентима 12. децембар 2014. DOC
ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБЕЈЏАНСКЕ РЕПУБЛИКЕ 3. децембар 2014. DOC
Услови за запошљавање странаца у Немачкој, Словенији и Уједињеном Краљевству 14. новембар 2014. DOC
Увоз и извоз оружја и муниције 1. септембар 2014. DOC
Закон о раду 15. август 2014. DOC
Закон о пензијском и инвалидском осигурању 14. август 2014. DOC
ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА 27. јун 2014. DOC
ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ 2. јун 2014. DOC
Шведски парламент 21. јануар 2014. DOC
Представљање Рома у парламенту 16. децембар 2013. DOC
Заштита малолетника од учествовања у играма на срећу и коришћења алкохолних пића и дуванских производа 27. новембар 2013. DOC
Положај младих у систему социјалне заштите 18. новембар 2013. DOC
Здравствена заштита и социјално осигурање трудница, породиља и деце 15. новембар 2013. DOC
Mодел финансирања удружења особа са инвалидитетом (слепих, слабовидих, глувих и особа са телесним инвалидитетом) у земљама у окружењу 14. новембар 2013. DOC
Прописи Европске уније и споразуми Светске трговинске организације у области узгајања и промета генетски модификованих организама 13. новембар 2013. DOC
Измене парламентарних пословника у вези са процесом преговора са Европском унијом 16. октобар 2013. DOC
Уступање послова ветеринарским станицама и посебне мере за здравствену заштиту пчела 19. септембар 2013. DOC
Закон о прекршајима 19. јул 2013. DOC
Правни оквир културне политике 12. јул 2013. DOC
Поступак усвајања буџета Владе Сједињених Америчких држава 5. јул 2013. DOC
Улога и организација парламената у процесу преговора о приступању Европској Унији 1. јул 2013. DOC
Институције надлежне за заштиту људских права у Републици Хрватској 10. јун 2013. DOC
Власничка структура медија 22. мај 2013. DOC
Права пацијената 26. април 2013. DOC
Власништво и структура пољопривредног земљишта 19. април 2013. DOC
Борба против корупције и изборни систем у Републици Македонији 21. март 2013. DOC
Регистар учинилаца кривичних дела против полне слободе 20. март 2013. DOC
Швајцарска Конфедерација 11. март 2013. DOC
Кодекс понашања посланика у земљама чланицама ЕУ 28. јануар 2013. DOC
Женске парламентарне мреже 12. децембар 2012. DOC
Правна дефиниција за ситне крађе 29. новембар 2012. DOC
Радни статус глумаца 16. новембар 2012. DOC
Издвајања за пољопривреду у државном буџету 15. новембар 2012. DOC
Поједине одредбе радног законодавства Бугарске, Немачке, Словеније, Уједињеног Краљевства, Француске и Хрватске 14. новембар 2012. DOC
Шкотски парламент 31. октобар 2012. DOC
Алтернативни начини служења затворске казне у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и Црној Гори 15. октобар 2012. DOC
Алтернативни начини служења затворске казне 15. октобар 2012. DOC
Парламентарна тела надлежна за контролу имплементације буџета 28. септембар 2012. DOC
Изборне страначке коалиције и изборни праг 27. јул 2012. DOC
Едукативни центри у парламентима 20. јул 2012. DOC
Фискални савети 12. јул 2012. DOC
Одбор за одбрану и унутрашње послове и Одбор за контролу безбедности у националним парламентима 14. мај 2012. DOC
Основни макроекономски показатељи у Републици Србији (табеларни приказ 2007-2011) 11. мај 2012. DOC
Закон о заштити права детета 19. април 2012. DOC
Централна изборна тела 2. април 2012. DOC
Река Дунав и дунавска стратегија 8. март 2012. DOC
Национална признања за врхунски допринос у области културе и спорта 1. март 2012. DOC
Парламент Републике Грчке 19. јануар 2012. DOC
Етички кодекс посланика Европског парламента 9. јануар 2012. DOC
Законски оквир за лобирање у Македонији, Словенији и Црној Гори 1. децембар 2011. DOC
Јавно-приватно партнерство и концесије 18. новембар 2011. DOC
ЈАВНА СЛУШАЊА 17. новембар 2011. DOC
СТРУЧНО УСВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБАМА ПАРЛАМЕНАТА 3. октобар 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ РЕПУБЛИКЕ РУМУНИЈЕ 27. септембар 2011. DOC
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ 19. септембар 2011. DOC
ПРАВНА ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА 18. август 2011. DOC
КОДИФИКОВАНИ ИЗБОРНИ ЗАКОНИ 11. јул 2011. DOC
Парламент Савезне Републике Немачке 22. јун 2011. DOC
Народна скупштина Републике Бугарске 15. јун 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ 14. јун 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ 10. јун 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ 7. јун 2011. DOC
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ 9. мај 2011. DOC
СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ ПОРТУГАЛ 11. април 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ 6. април 2011. DOC
СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 4. април 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 18. април 2011. DOC
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 28. март 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 25. март 2011. DOC
ХРВАТСКИ САБОР 22. март 2011. DOC
СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ 22. март 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ 7. март 2011. DOC
ПАРЛАМЕНТ КАНАДЕ 3. март 2011. DOC
ЛИСАБОНСКИ УГОВОР 2. март 2011. DOC
ПРОПОРЦИОНАЛНИ ИЗБОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНТА 14. фебруар 2011. DOC
ОДБОРИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТИМА 29. децембар 2010. DOC
ОДНОС НЕМАЧКЕ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ И ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 29. децембар 2010. DOC
САРАДЊА ПАРЛАМЕНТА И НЕЗАВИСНИХ ИНСТИТУЦИЈА 25. октобар 2010. DOC
НАСИЉЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА (ХУЛИГАНИЗАМ) 19. октобар 2010. DOC
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА 4. октобар 2010. DOC
УЛОГА ПАРЛАМЕНТА У НАДГЛЕДАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА 20. септембар 2010. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНЕ ПРОЦЕДУРЕ 15. јул 2010. DOC
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТ ОПОЗИЦИЈЕ 30. јун 2010. DOC
СИСТЕМИ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА 21. јун 2010. DOC
ПЕРСОНАЛНА НЕЗАВИСНОСТ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ 10. јун 2010. DOC
ЗАКОН О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА 31. мај 2010. DOC
НАЦРТ ЗАКОНА О СПОРТУ 5. мај 2010. DOC
ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 7. април 2010. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИСТРАГЕ 30. март 2010. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИСТРАЖИВАЧКЕ СЛУЖБЕ 10. март 2010. DOC
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНИМ РЕВИЗОРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 17. фебруар 2010. DOC
ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ПОСЛАНИКА У ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТИМА 25. јануар 2010. DOC
Е ПАРЛАМЕНТ 15. јануар 2010. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 2. децембар 2009. DOC
ФИСКАЛНА ОДГОВОРНОСТ 1. децембар 2009. DOC
ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ 16. новембар 2009. DOC
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПАРЛАМЕНТА 4. новембар 2009. DOC
РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА 28. октобар 2009. DOC
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 21. септембар 2009. DOC
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ПРВА ПОЛОВИНА 2009 7. јул 2009. DOC
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ДОКУМЕНТИМА У РАДУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 12. јун 2009. DOC
ЗАКОН О РЕСТИТУЦИЈИ 12. јун 2009. DOC
ДИЈАСПОРА У ЕВРОПСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ЗАКОНОДАВСТВИМА 26. мај 2009. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИМУНИТЕТ 18. мај 2009. DOC
ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 12. мај 2009. DOC
ПАРЛАМЕНТ И ТЕКУЋА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА 5. мај 2009. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНИ НАДЗОР НАД СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ 22. април 2009. DOC
ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 3. април 2009. DOC
ПРАВА ПОСЛАНИКА-ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 25. фебруар 2009. DOC
УСТАВНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 20. фебруар 2009. DOC
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 18. фебруар 2009. DOC
ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ПРЕНОСИ СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНАТА И ВЛАДА 9. фебруар 2009. DOC
ПЕРСПЕКТИВЕ ЧЛАНСТВА СРБИЈЕ У СТО 31. јануар 2009. DOC
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 29. јануар 2009. DOC
УСТАВНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОКРАЈИНА 21. јануар 2009. DOC
ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 28. новембар 2008. DOC
ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА СТРАНИХ ДРЖАВА 25. новембар 2008. DOC
ПРЕДЛАГАЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА ПАРЛАМЕНТА 21. новембар 2008. DOC
НАЦИОНАЛНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 5. новембар 2008. DOC
ПРАВНИ СТАТУС ВОЛОНТЕРА 29. октобар 2008. DOC
ИМОВИНА ПАРЛАМЕНТА 24. октобар 2008. DOC
НЕПРОФИТНЕ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 2. октобар 2008. DOC
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ТОКОМ ПАРЛАМЕНТАРНИХ РАСПРАВА 21. септембар 2008. DOC
ЗАКОНОДАВНА ПРОЦЕДУРА 15. септембар 2008. DOC
ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА СЕКТОРА ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ 30. јул 2008. DOC
ЗАКОН О ПАРЛАМЕНТУ 8. јул 2008. DOC
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНОСТ РАДА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 27. јун 2008. DOC
УЛОГА НАЦИОНАЛНИХ ПАРЛАМЕНАТА У РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА 21. мај 2008. DOC
ЛОБИРАЊЕ У НАЦИОНАЛНИМ ПАРЛАМЕНТИМА 21. април 2008. DOC
ОГЛАШАВАЊЕ ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНИХ КАМПАЊА 10. април 2008. DOC
СОЦИЈАЛНЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ 5. март 2008. DOC
ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА 27. фебруар 2008. DOC
ОМБУДСМАН 7. фебруар 2008. DOC
ЗАКОН О МЛАДИМА 17. јануар 2008. DOC
АМНЕСТИЈА КАПИТАЛА 21. децембар 2007. DOC

Будите у току