2005. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2005. 150
Влада 134
народни посланици 10
остали предлагачи 6

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине