Среда, 27. новембар 2019.

95. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници од 27.новембра размотрили више предлога аката који су предложени за дневни ред Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019.години.


Одбор је усвојио предлог председнице Одбора да се обави заједнички и јединствени претрес о тачкама 1. до 9. дневног реда седнице у складу са чланом 76. Пословника Народне скупштине.

На седници су размотрени Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона o изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, које су члановима Одбора образложиле представнице предлагача, државне секретарке Министарства финансија Јелена Танасковић и Славица Славичић, као и директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника Радан Костић.

Након расправе Одбор је прихватио сва предложена акта, након чега је размотрен Извeштај Радне групе за утврђивање испуњености услова у поступку предлагања кандидата за избор председника и четири члана Савета Комисије за контролу државне помоћи. Председник Радне групе др Милорад Мијатовић представио је Извештај подсетивши да је Радна група 20. новембра извршила увид у доспеле пријаве и пратећу документацију и закључила да је на конкурс пристигло 17 благовремених пријава, од којих две нису у складу са условима из јавног конкурса, док 15 испуњавају услове. Одбор је прихватио Извештај Радне групе и одлучио да ће разговор са кандидатима који испуњавају услове да уђу у даљу процедуру бити обављен 3. децембра 2019. године у 12 часова.

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Зоран Бојанић, Оливера Пешић, Србислав Филиповић, Горан Ковачевић, Золтан Пек, Тања Томашевић Дамњановић, Соња Влаховић, Момо Чолаковић, др Милорад Мијатовић, Зоран Деспотовић и Владимир Ђурић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Среда, 27. новембар 2019. | 95. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 27.11.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6