Уторак, 1. фебруар 2022.

87. седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници Одбора за уставна питања и законодавство одржаној 1. фебруара 2022. године, чланови Одбора размотрили су, у начелу, више предлога закона, који су уврштени на дневни ред Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву и то:


 1. Предлог закона о избору председника Републике;
 2. Предлог закона о избору народних посланика;
 3. Предлог законао локалним изборима;
 4. Предлог закона о финансирању политичких активности;
 5. Предлог закона о измени Закона о спречавању корупције;
 6. Предлог закона о допуни Закона о ванпарничном поступку;
 7. Предлог закона о социјалном предузетништву;
 8. Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника;
 9. Предлог закона о измени Закона о предметима опште употребе;
 10. Предлог закона о измени Закона о оружју и муницији;
 11. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd, Raiffaisen banka ad Beograd, Komercijalne banke ad Beograd, Sberbank Srbija ad Beоgrad, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Lјublјanska banka dd Lјublјana по задужењу Jавног предузећа „Србијагас” Нови Сад;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Међународне инвестиционе банке;
 13. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enkа UKLimited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате – Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P.MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A, LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и Caixa Bank, S.A. и UBS Switzerland AG kao Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank,JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима;
 14. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT ANK AG, као Aранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV И BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, КАО АГЕНТА И BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента;
 15. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 16. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 17. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца за реализацију Програма чврстог отпада уСрбији;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH, као Првобитним зајмодавцем;
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке, као Зајмодавца;
 21. Предлог закона о потврђивању Оквирног Споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Центар за обуку за дуално образовање;
 22. Предлог закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње и
 23. Предлог за доношење аутентичног тумачења одредбе члана 10. став 1. Закона о интероперабилности железничког система.

Чланови Одбора су већином гласова оценили да су сви предлози закона у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седници је председавала Јелена Жарић Ковачевић, председница Одбора, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Невена Веиновић, Жељко Томић, Илија Матејић, Оља Петровић, Вук Мирчетић, Миленко Јованов, Марко Младеновић, Лука Кебара, др Угљеша Мрдић, Дубравка Краљ и Тома Фила.

Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 1. фебруар 2022. | 87. седница Одбора за уставна питања и законодавство 01.02.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2