Понедељак, 27. децембар 2021.

82. седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници Одбора, одржаној 27. децембра, размотрен је Предлог закона о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.


Одбор је оценио да су оба предлога закона у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Током седнице дат је одговор Уставном суду поводом покретања поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 178. став 3. Закона о општем управном поступку.

Седници је председавала председница Одбора Јелена Жарић Ковачевић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 27. децембар 2021. | 82. седница Одбора за уставна питања и законодавство 27.12.2021.