Понедељак, 4. новембар 2013.

78. седница Одбора за уставна питања и законодавство

Одбор је, на седници одржаној 31. октобра, размотрио, у начелу, 32 предлога закона и седам предлога одлука који су уврштени у дневни ред Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.


Одбор је оценио да су Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлог закона о детективској делатности, Предлог закона о приватном обезбеђењу, Предлог закона о робним резервама, Предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, Предлог закона о безбедности и интероперабилности железнице, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби и Предлог закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.
Одбор је такође оценио да су Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и Предлог закона о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.
Одбор је оценио и да су Предлог закона о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.
Одбор је такође оценио да су Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, Предлог закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари.
На овој седници, Одбор је размотрио Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, Предлог одлуке о избору члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, Предлог одлуке о избору два члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница. Одбор је оценио да су све предложене одлуке у складу правним системом Републике Србије.
Седници је председавао председник Одбора мр Владимир Цвијан.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 4. новембар 2013. | 78. седница Одбора за уставна питања и законодавство 04.11.2013.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
субота, 26. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја