Среда, 9. децембар 2015.

76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници од 9. децембра, размотрили више предлога закона и одлука уврштених у дневни ред Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2015. години.


Чланови Одбора одлучили су, већином гласова, а у складу са чланом 76. Пословника Народне скупштине, да обаве заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 9. дневног реда седнице.

Министар финансија Душан Вујовић образложио је предложене законе и одлуке истакавши да се доношењем Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему омогућава искључивање повећања плата и пензија од ограничења која су прошле године у основном Закону постављена. Такође, омогућава се и коришћење текуће буџетске резерве од минус 2,5 одсто, што је довољно средстава за отклањање грешака у планирању.

Министар је образложио Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, посветивши посебну пажњу одговорима на недоумице у вези са структуром предложеног буџета за 2016.годину, а које су је појавиле у јавности. Он је оценио да ће у наредној години изазов бити очување смањења дефицита који је ове године остварен, и очување тренда привредног раста из минуса ка плусу у наредним годинама.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама предвиђа повећање акциза на деривате, односно, бензин, дизел горива и течни гас, са циљем смањења увоза и повећање коришћења обновљивих извора енергије, и повећање акциза на алкохол.

Предлог закона о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта ''Београд на води'' претпоставља да се део надлежности пренесе на Град Београд, како се не би каснило са реализацијом пројекта, оценио је министар Вујовић, док Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, предвиђа узимање кредита у износу од 200 милиона евра за спровођење структурних реформи у ЕПС-у.

Министар Вујовић кратко је представио и предлоге одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015.годину и о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015.годину, које представљају пратеће одлуке које иду уз Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016.годину.

Павле Петровић, председник Фискалног савета представио је оцену Предлога закона о буџету Републике Србије за 2016.годину коју је ова институција доставила Одбору, похваливши структурално, односно трајно, смањење дефицита у овој години за 2,4 процентна поена. Он је говорио и о неким замеркама на начин како су поједине позиције представљене у Предлогу закона.

У расправи која је уследила разговарало се о приходној и расходној страни буџета, смањењу дефицита, коришћењу средстава из ИПАРД фондова, ограничавању запошљавања, фондовима за плате, ефектима рационализације броја запослених у јавној управи, ефектима мера које ће донети повећање акциза, укупном смањењу субвенција, о Пореској управи и њеној реорганизацији, критикама које су се чуле у односу на ДРИ, поштовању препорука ДРИ, капиталним расходима у буџету, и друго.

Након расправе чланови Одбора прихватили су већином гласова у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама и Предлог закона о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта ''Београд на води''.

Такође, чланови Одбора прихватили су већином гласова и Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015.годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015.годину.

У наставку рада Одбор је размотрио захтев запослених у Управи за јавне набавке за добијање претходне писане сагласности за обављање додатне плаћене активности и одлучио већином гласова да такву сагласност да.

По први пут, седници су присуствовали и запослени у Канцеларији за буџет при Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали чланови Одбора Оливера Пешић, Милорад Мијатовић, Драгољуб Зиндовић, Иван Јовановић, Радмило Костић, Золтан Пек, Сузана Шарац, Зоран Бојанић, Војислав Вујић, Душица Николић, Милош Тошанић и Горан Ковачевић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Среда, 9. децембар 2015. | 76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средства 09.12.2015.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1