Петак, 24. јануар 2014.

72. седница Одбора административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања je на седници, одржаној 24. јануара, размотрио предлог за давање сагласности и дао сагласност Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки да, због повећаног делокруга надлежности, заснује радни однос са 2 државна службеника на неодређено време, као и да продужи уговор о делу лицу ангажованом на пословима одржавања софтвера.


Одбор је размотрио предлог Агенције за борбу против корупције за давање сагласности и дао сагласност за попуњавање 8 радних места на недоређено време, предвиђених Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције. Потреба за унапређењем постојећих људских ресурса произашла је из доданих активности Агенције предвиђених Акционим планом за спровођење нове Националне стратегије за борбу против корупције.

Одбор је размотрио и дао позитивно мишљењ на захтев народног посланика Меха Омеровића, за обављање друге јавне функције.

Одбор је утврдио списак налепница за паркирање А-I i AII.

Седници је председавао Зоран Бабић, председник Одбора.


Одбори везани за ову активност