Среда, 2. фебруар 2022.

62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној 2. фебруара 2022. године, разматрани су следећи предлози закона:


 1. Разматрање Предлога закона о финансирању политичких активности, који је поднела Влада, у начелу;
 2. Разматрање Предлога закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, који је поднела Влада, у начелу;
 3. Разматрање Предлога закона о потврђивању Споразума о оснивању Међународне инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 4. Разматрање Предлога закона о потврђивњу Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате – Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који је поднела Влада;
 5. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ECA Агента, који је поднела Влада;
 6. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 7. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 8. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца за реализацију Програма чврстог отпада у Србији, који је поднела Влада;
 9. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 10. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем, који је поднела Влада;
 11. Разматрање Предлога закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор“) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, који је поднела Влада;
 12. Разматрање Предлога закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Центар за обуку за дуално образовање, који је поднела Влада и
 13. Разматрање Предлога закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње, који је поднела Влада.

Предлоге закона у име министарства финансија образложили су Весна Јевтић и Огњен Поповић.

Одбор је једногласно прихватио предлоге закона дневног реда седнице.

Седници је председавала председница Одбор др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Ана Чарапић, Золтан Пек, Братимир Васиљевић, Душко Тарбук, проф. др Владимир Маринковић, Зоран Бојанић, Оливера Пешић, Соња Влаховић, Виктор Јевтовић и др Бобан Бирманчевић.

Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Среда, 2. фебруар 2022. | 62. седницa Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 02.02.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2