16. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

16. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Петак, 17. децембар 2021.

56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаo je 16. и 17. децембра 2021. године седницу, ван седишта Народне скупштине, у Врању, на којој је представљен Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Врањe за 2018. годину и Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија „Нови дом“ Врање за 2018. годину.


Седници су, поред чланова Одбора, присуствовали и градоначелник Врања др Слободан Миленковић са представницима Града и сарадницима, председник Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић са сарадницима, представници Минстарства финансија, предузећа „Нови дом“ из Врања, као и представници невладине организације Транспарентност Србија и међународне организације УНДП.

Отварајући седницу, председница Одбора др Александра Томић истакла је да се на овај начин испуњавају обавезе Одбора предвиђене Владиним Програмом реформе управљања јавним финансијама – да Одбор разматра извештаје ДРИ појединачних корисника јавних средстава.

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић, навео је да је Град Врање посвећен јачању интерних контрола и едукацији запослених, како би се избегле грешке приликом примене прописа. Миленковић је нагласио да преломну тачку представља долазак ревизора 2017. године, на почетку текућег мандата управе, када су кроз ревизије за 2016. годину и извештаје указали на озбиљне неправилности у раду скоро свих буџетских корисника, и додао да је крајњи исход био негативно мишљење о консолидованим финансијим извештајима Града Врања за ту годину. Град је имао и велик јавни дуг и био је пред банкротом, навео је он. Након тога, финансијска дисциплина је подигнута на виши ниво, а захваљујући подршци председника Републике и Владе Србије, смањено је дуговање града и интензивиране су капиталне инвестиције, истакао је др Миленковић. За јачање система финансијске управе и контроле у Граду Врању, формирана је служба буџетске инспекције и интерна ревизија, навео је градоначелник, и захвалио се на подршци и сарадњи ДРИ и Министарству финансија.

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Врањe за 2018. годину представио је председник Савета Државне ревизорске институције др Душко Пејовић, наводећи да је последња извршена ревизија у Врању обављена 10. јуна 2019. године за 2018. годину, и донето је мишљење с резервом, што представља напредак у односу на претходну ревизију, када је дата негативна оцена.

Ревизијом за 2018. године остварен је буџетски дефицит у износу од 164 милиона динара.

Навео је да је у претходној ревизији уочена 41 неправилност, односно препорука, од којих су 17 отклоњене у поступку ревизије, док је за преостале 24 препоруке, дат рок за отклањање истих, те су само три остале неисправљене, односно делимично исправљене.

Навео је да су у 2021. години извршене укупно 23 ревизије од којих је 20 разматрано у скупштинама локалних власти. Додао је да је 91 одсто извештаја Државне ревизорске институције био пред одборницима локалних самоуправа.

Пејовић је члановима Одбора образложио и Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија „Нови дом“ Врање, за 2018. годину, истакавши да су рокови за подношење завршног рачуна били у складу са законским роковима. Државна ревизорска институција је дала мишљење с резервом и указала на неправилности предузећа, између осталог, није усвојена стратегија управљања код обртне имовине, није усвојен интерни акт о магацинском пословању и указао на друге уочене неправилности.

У наставку рада, Одбор је дао сагласност на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину, који је такође образложио др Душко Пејовић.

На седници су члановима Одбора представници Државне ревизорске институције и Министарства финансија изнели иницијативе за измене и допуне прописа, на основу налаза и препорука из извештаја о ревизији за 2020. годину.

Др Пејовић је истакао да је Законом о Државној ревизорској институцији наведено да Државна ревизорска институција поред својих надлежности, има и надлежност да даје препоруке за измене важећих закона, на основу информација до којих је дошла приликом обављања ревизије, а указане неправилности, производе или могу да произведу негативне последице или резултате.

У наставку седнице, 17. децембра, директор Управе за дуван Слободан Ердељан представио је резултате рада Управе за дуван при Министарству финансија.

Ердељан је истакао да Управа за дуван има 34 запослена радника. Додао је да је реализацијом послова из надлежности Управе издато 11.113 дозвола за трговину на мало дуванским производима и регистровано нових 176 марки дуванских производа.

Остварени приход у буџет по основу наплаћених републичких административних такси и накнада за обављање производње и промета дувана износи око 1.500.000,00 евра на просечном годишњем нивоу.

Према речима Ердељана, на тржишту дувана и дуванских производа Републике Србије данас, послује четири фабрике дуванских производа, 11 трговаца на велико и 19.950 трговаца на мало.

Учешће на седници узела је Јелица Ћировић, помоћница директора Управе за дуван истакавши да је Управа за дуван 2018. и 2019. године, била носилац израде Закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је усвојен у Народној скупштини у децембру 2019. године.

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, између осталог има за циљ сузбијања сиве економије и нелегалног промета дувана и дуванских производа, навела је Ћировић.

По завршетку седнице, чланови Oдбора обишли су фабрику British American Tobacco, где им је представљен њихов рад, а одржан је и састанак са руководством.

Седница ван седишта Народне скупштине подржана је пројектом „Јачање парламентарне демократије и инклузивног политичког дијалога“ који спроводи УНДП уз подршку Швајцарске.

Седници је председавала др Александра Томић, председница Одбора, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Верољуб Арсић, Зоран Бојанић, Никола Јоловић, Оливера Пешић, Братимир Васиљевић, Снежана Петровић, Војислав Вујић, др Муамер Бачевац и др Бобан Бирманчевић.

Седници су присуствовали и народни посланици Ненад Крстић, Славиша Булатовић, Милан Илић и Невенка Костадинова.


Одбори везани за ову активност


Фото галерија


Видео (1)

Четвртак, 16. децембар 2021. | 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 16-17.12.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4