Понедељак, 13. март 2006.

56. седница Одбора за приватизацију

Одбор Народне скупштине Републике Србије за приватизацију је на седници, одржаној 13. марта 2006. године, усвојио Извештај Министарства привреде о раду Агенције за приватизацију за фебруар 2006. године са Програмом рада Агенције за приватизацију за март 2006. године.


Одбор Народне скупштине Републике Србије за приватизацију је на седници, одржаној 13. марта 2006. године, усвојио Извештај Министарства привреде о раду Агенције за приватизацију за фебруар 2006. године са Програмом рада Агенције за приватизацију за март 2006. године.

На седници су усвојени Извештај Министарства привреде о раду Акцијског фонда Републике Србије и Извештај о раду Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за фебруар 2006. године.

Чланови Одбора за приватизацију су размотрили проблеме у процесу приватизације наведене у информацијама Акцијског фонда Републике Србије од 23. јануара и 8. марта 2006. године, у вези проблема у примени члана 41а Закона о приватизацији. Након исцрпне расправе закључци нису донети јер није било кворума за одлучивање, али ће разматрање ове тачке бити настављено 16. марта 2006. године.

Седницом је председавао заменик председника Одбора Миодраг Стаменковић, а седници су присуствовали представници Министарства привреде, Агенције за приватизацију, Акцијског фонда, Пореске управе и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Чланови Одбора за приватизацију су у наставку 56. седнице 16. марта 2006. године, наставили са разматрањем информација Акцијског фонда Републике Србије о уоченим проблемима у поступку примене члана 41а Закона о приватизацији.

Одбор за приватизацију је предложио да се образује радна група, коју ће чинити чланови Одбора и представници надлежних институција, а чији је циљ да се изнађе решење за проблем регистровања акција у Централном регистру, након раскида купопродајних уговора.

Изнет је и предлог да Министарство финансија и Министарство привреде преиспитају могућности да се обезбеде средстава за покретање стечајног поступка у предузећима код којих је раскинут купопродајни уговор.

Одбор ће, у наставку седнице, донети закључке о прихватању наведених предлога.

Седници Одбора за приватизацију присуствовали су представници Министарства привреде, Агенције за приватизацију, Акцијског фонда, Пореске управе и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Одбор за приватизацију није донео закључке у наставку 56. седнице, 13. априла 2006. године, јер није било кворума за одлучивање.

У наставку 56. седнице, 9. маја 2006. године, Одбор за приватизацију је прихватио информације Акцијског фонда и донео следеће закључке:

- потребно је извршити измене Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, имајући у виду проблеме евидентирања 70% друштвеног капитала и неусаглашеног стања у Централном регистру, како би се омогућила регистрација акција након закључења уговора о купопродаји капитала између Агенције за приватизацију и купца субјекта приватизације;

- Агенција за приватизацију ће доставити списак свих приватизованих предузећа Централном регистру, како би Централни регистар извршио проверу и обавестио Одбор и Агенцију за која предузећа нису регистроване акције;

- представници Одбора за приватизацију, Никола Новаковић, др Миодраг Стаменковић и Радмило Милошевић, заједно са директором Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, председником Акцијског фонда Републике Србије и представником Агенције за приватизацију изнаћиће решење проблема и предложити измене Правила пословања Централног регистра, којима ће се омогућити упис нерегистрованих акција приватизованих предузећа;

- покретање стечајног поступка је решење проблема који се јављају после раскида уговора и то за предузећа чије су обавезе према повериоцима веће од вредности имовине; за „виртуелна“ предузећа код којих се обавезе (струја, комуналије, зараде) само гомилају; за предузећа која немају ни покретну, ни непокретну имовину за обављање основне делатности и за предузећа која имају неизмирене обавезе по основу дуговања пореза. За ово решење неопходно је обезбедити финансијска средства за покретање и вођење стечајних поступака на захтев самог субјекта приватизације, у случајевима када повериоци не желе да покрену поступак због високих судских такси и

- Акцијски фонд Републике Србије ће доставити Пореској управи списак предузећа код којих би могла да се обустави принудна наплата пореза до поновне продаје капитала субјекта приватизације, као и списак предузећа за које би требало покренути стечајни поступак, како би се обрачунао износ средстава за који ће Пореска управа тражити одобрење од Министарства финансија за издвајање из буџета.

Седници Одбора за приватизацију присуствовали су представници Министарства привреде, Агенције за приватизацију, Акцијског фонда и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од проф. др Миодраг Стаменковић.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2