Уторак, 20. јун 2006.

52. седница Одбора за финансије

Одбор за финансије Народне скупштине Републике Србије усвојио је, на седници одржаној 20. јуна 2006. године, Извештај Радне групе Одбора за финансије о контроли финансијских извештаја политичких странака за 2005. годину.Одбор за финансије Народне скупштине Републике Србије усвојио је, на седници одржаној 20. јуна 2006. године, Извештај Радне групе Одбора за финансије о контроли финансијских извештаја политичких странака за 2005. годину.

Одбор је одлучио да се формира електронска база података Народне скупштине за новоформиране политичке странке за 2005. годину према релевантним захтевима из Закона о финансирању политичких странака и ажурирају подаци за постојеће политичке странке. Чланови Одбора су затражили сагласност секретара Народне скупштине да се на веб-сајту Народне скупштине објави Извештај Одбора за финансије о контроли извештаја политичких странака за 2005. годину. У припреми нових прописа о финансирању политичких странака потребно је прецизирати рокове за достављање одговарајућих извештаја са детаљном садржином тих извештаја, потврдити обавезу ревизије финансијских извештаја политичких странака, дефинисати надлежности у погледу контроле извештаја, дефинисати надлежности и поступак у случају непоштовања прописа о финансирању политичких странака, наводи се у закључцима Одбора за финансије.

На седници Одбора за финансије размотрен је, у начелу и у појединостима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана. Од 30 поднетих амандмана на овај Предлог закона Одбор за финансије је прихватио пет амандмана, 24 амандмана је одбио, док је један амандман повучен. Одбор је предложио девет амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање поднето је 14 амандмана, од којих је један прихваћен. Одбор за финансије је поднео два амандмана на овај Предлог закона.

Народни посланици су поднели 46 амандмана на Предлог закона о слободним зонама. Одбор за финансије није прихватио ни један амандман. Чланови Одбора су Народној скупштини на усвајање поднели један амандман на Предлог закона о слободним зонама.

Одбор за финансије није прихватио ни један од укупно 20 амандмана поднетих на Предлог закона о девизном пословању, као ни два амандмана поднета на Предлог закона о допуни Закона о платном промету. Чланови Одбора нису прихватили један амандман поднет на Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској организацији KFW по задужењу ЈП „Електропривреда Србије“ (Рехабилитација Хидроелектране Бајина Башта).

Седницом је председавао заменик председника Одбора за финансије Радојко Обрадовић, а присуствовали су представници Министарства финансија.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4