Четвртак, 26. децембар 2019.

43. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

На седници, одржаној 26. децембра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о безбедности и здрављу на раду, у начелу.


Члановима Одбора Предлог закона образложиле су државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бојана Станић и Марина Фуртула, в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду.

С обзиром да је важећи Закон о безбедности и здрављу на раду донет 2005. године, а да су се у међувремену десиле значајне економске и друштвене промене које намећу обавезе усклађивања са стандардима ЕУ и другим одредбама, дошло је до потребе за доношење новог закона. Текст важећег закона измењен је и допуњен у два наврата, како би се отклонили недостаци уочени у тадашњој примени закона о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља запослених на раду. Измене и допуне односиле су се, пре свега, на подизање нивоа компетенције лица за безбедност и здравље на раду код послодавца у одређеним високоризичним делатностима и увођење обавезе периодичног обнављања оспособљавања и ограничење рока важења лиценце на пет година. Проблеми примене важећег закона на које се највише указивало, огледали су се на спровођење поступка процене ризика и доношења акта о процени ризика, закључивање споразума о заједничком спровођењу мера безбедности и здравља на раду, кад два послодавца деле радни простор, неадекватно преношење одредаба Директиве које се односе на организовање послова безбедности и здравља на раду, информисање и сарадњу са запосленима. Неопходно је било увести и нове институте у режим заштите запослених, који се пре свега односе на обезбеђивање веће заштите здравља и проширивање круга људи који уживају заштиту.

Имајући у виду наведене разлоге, Предлог закона имаће боља законска решења и стварање услова за безбеднију и здравију радну средину која ће омогућити запосленима продуктивнији рад до одласка у пензију. Безбедност и здравље на раду доприноси повећању продуктивности на радном месту, подстиче економски раст, запошљавање и побољшава функционисање тржишта рада, што надаље има позитиван утицај на привреду. Усвајањем и спровођењем овог закона обезбедиће се услови за виши степен безбедности и здравља на раду и бољи услови за рад у циљу спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом.

Након дискусије која је уследила Одбор је прихватио Предлог закона о безбедности и здрављу на раду, у начелу.

У наставку седнице, Одбор је прихватио предлоге Радне групе за поступање по свим пристиглим представкама и предлозима грађана и упутио их на даље поступање надлежним институцијама.

Седници је председавала председница Одбора Миланка Јевтовић Вукојичић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора Јосип Броз, др Бранимир Ранчић, Горица Гајић, Славица Живковић, Радован Јанчић, др Владо Бабић, Драган Савкић, Александра Мајкић и Милена Ћорилић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Четвртак, 26. децембар 2019. | 43. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва 26.12.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4