Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Лесковац

Четвртак, 8. октобар 2015.

32. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

На седници одржаној 8. октобра, чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду размотрили су Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за период октобар - децембар 2014. године и проблеме у пољопривредној производњи на територији Јабланичког округа.


8. октобар 2015. Учесници седнице Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

8. октобар 2015. Учесници седнице Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за период октобар - децембар 2014. године представио је в.д. помоћника министра Младен Младеновић, који је истакао да су у четвртом кварталу 2014. године усвојени закони којима се омогућава финансирање пољопривредне производње, управљање водама и исплата подстицаја за пољопривреду и рурални развој. Такође, потписана су три билатерална уговора, донето је низ правилника, а ИПА Комитет усвојио је ИПАРД II програм, односно предприступни подстицај руралном развоју, са чијом промоцијом се почело у овом периоду. Пољопривредна инспекција извршила је преко 6.000 контрола, а настављен је рад на обради захтева за исплату подстицаја у пољопривредној производњи, тако што је од 2.003 поднета захтева, решено 1.098, два су неисплаћена, док су остали одбијени. Посебну пажњу Младеновић је посветио раду Дирекције за воде и утрошеним буџетским средствима за одржавање брана са акумулацијама, раду на водним објектима за пречишћавање вода, радове на коритима водотокова, одбрани од поплава и хитне санације. Говорећи о раду Управе за ветерину, Младеновић је посебно истакао рад на сузбијању болести плавог језика и контроли у 25 округа у којима је извршено скоро 30.000 редовних службених контрола и око 1.000 ванредних контрола. Младеновић је истакао и да је у Дирекцији за националне референтне лабораторије расписана јавна набавка лабораторијске опреме у вредности од око 40 милиона динара, као и да је фитосанитарна лабораторија потпуно опремљена и спремна за рад.

У расправи о Информацији чланови Одбора поновили су питања на која нису добили одговоре од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а посебно она која се односе на набавку вакцина против болести плавог језика, испитивање соја комараца који преносе ову болест, улагање у сточарску производњу, спровођење у пракси одредби правилника о подстицајима пољопривредницима, промоцију ИПАРД програма на локалу, плаћање доприноса за ПИО пољопривредних произвођача, контролу на ГМО у пољопривредној производњи, нормализацију извоза хране животињског порекла у Кину, и друго.

Након расправе чланови Одбора усвојили су једногласно Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за период октобар - децембар 2014. године, као и Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за период јануар - март 2015. године, која је размотрена на једној од претходних седница Одбора.

У наставку рада Одбор је размотрио проблеме у пољопривредној производњи на територији Јабланичког округа.

Народни посланик из Лесковца Жарко Богатиновић представио је пољопривредне потенцијале овог града и Јабланичког округа. Он је подсетио да Лесковац има 60.000 ха земљишта, од чега је око 50.000 ха обрадиво земљиште, а 30.000 ха намењено је ратарској производњи. Повртарска производња обухвата 8.000 ха на отвореном или под пластеницима, и Лесковац је у Србији лидер у овој врсти производње. Лесковац и Јабланички округ немају прерађивачки капацитет, тако да око 25 одсто производа пропадне, што је један од највећих проблема са којима се произвођачи суочавају. Проблем представљају и ниске цене производа, што због количине производа који су тржни вишак, што због велике конкуренције из околних земаља. Друга грана производње која је у Лесковцу у експанзији јесте воћарство, а воћњаци се простиру на 7.000 ха. Доминантни производи су шљива, јабука, крушка, вишња, и у скорије време све више малина, купина и јагода. Трећа грана производње је сточарство, али се она у Лесковцу суочава са проблемом малих поседа, који износе од 2,5 до 2,7 ха.

У расправи која је уследила размењена су мишљења о проблемима финансирања производње у неразвијеним и брдско-планинским подручјима, издвајању из средстава локалних самоуправа за подстицај пољопривредној производњи, о потреби удруживања пољопривредних произвођача ради пласмана производа, као и о изградњи прерађивачких капацитета. Разговарало се и о монополима у пољопривредној производњи, накнадама за уништавање пољопривредног земљишта ради експлоатације песка и шљунка, ангажовању тржишне и пољопривредне инспекције по службеној дужности, а пре откупа пољопривредних производа, о увозу хемикалија за заштиту биља, због сумње да увозници разблажују средства и умањују им дејство, о проблемима задржавања камиона на граничним прелазима ради царињења свежег воћа које се извози, роковима плаћања за откупљене производе, могућности давања подстицаја пољопривредним произвођачима за ново запошљавање, о загарантованим ценама пољопривредних производа, комасацији на приватним поседима, о изградњи сабирно-дистрибутивног центра за све врсте пољопривредних производа, прерађивачким погонима за другу и трећу класу производа, и друго.

Након расправе чланови Одбора једногласно су усвојили Закључак којим Одбор препоручује Влади и надлежним министарствима да својим мерама максимално заштити повртаре, воћаре и сточаре, да подржи прераду што ближе месту производње, посебно подржи традиционалне технике производње и прераде, да ускладе уредбе и правилнике по питању шумских плодова и биља са праксом, те да се еколошка такса укине на незаштићене врсте плодова и да се плаћа после откупа, а не пре.

До краја рада чланови Одбора једногласно су донели и Закључак који се односи на дозвољен ниво афлатоксина у млеку, о чему се расправљало на једној од претходних седница Одбора. Овим Закључком Одбор препоручује да гранична вредност афлатоксина у млеку буде 0,25 микрограма, да се у прелазном периоду снижава за 0,05 док се не достигне вредност од 0,05 микрограма; Одбор препоручује да се сразмерно вредностима у млеку, одреде вредности афлатоксина у сточној храни, да се кроз правилнике и сертификате приликом увоза и извоза млека поштују граничне вредности земаља увозника, односно извозника, с тим што се не може прекорачити гранична вредност нашег тржишта, да министарства у складу са вредностима утврде одговарајуће мере које ће се спроводити у корист ових вредности, као и да се због учесталих измена вредности афлатоксина последњих година и недостатка системских мера разреше начелници ветеринарске инспекције и Управе за заштиту биља.

Седници су присуствовали в.д. помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине Младен Младеновић, градоначелник Лесковца Горан Цветановић и представници општинске управе, секретар Привредне коморе Србије Ненад Будимировић, начелник пољопривредне инспекције Ненад Вујовић, представници више удружења пољопривредника и произвођача из Лесковца и Јабланичког округа, представници Привредне коморе Лесковац, као и јавних предузећа из Лесковца.

Седници, која је одржана ван седишта Народне скупштине, у Лесковцу, председавао је Маријан Ристичевић, председник Одбора.

Седница је одржана уз подршку УНДП-a и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике Србије.


Видео (1)

Четвртак, 8. октобар 2015. | 32. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду 08.10.2015.

Лесковац: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Понедељак, 24. октобар 2022. Трећа седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Инђија Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. октобар 2019. 49. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Стара планина Има фотографија Има видео снимака
Петак, 27. септембар 2019. 48. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Врање Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 30. новембар 2017. 22. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Тител Има фотографија Има видео снимака
Среда, 15. март 2017. 12. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владимирци Има фотографија Има видео снимака
Петак, 30. септембар 2016. Пета седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бујановац Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 15. септембар 2016. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Краљево Има фотографија Има видео снимака
Субота, 19. септембар 2015. 30. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бачка Топола Има фотографија Има видео снимака
Петак, 13. март 2015. 22. седницa Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Нови Пазар Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 3. фебруар 2015. 20. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 17. новембар 2014. 14. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бајина Башта Има фотографија Има видео снимака
Петак, 12. септембар 2014. 11. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Ивањица Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Свилајнац
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Јагодина
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Параћин
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Варварин
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Трсетеник
Петак, 29. новембар 2013. 24. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Чачак Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 21. октобар 2013. 19. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Сврљиг Има фотографија
Уторак, 24. септембар 2013. 16. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Суботица Има фотографија
Понедељак, 9. септембар 2013. 14. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Златибор Има фотографија

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.