Четвртак, 13. април 2006.

30. седница Одбора за европске интеграције

На Тридесетој седници, одржаној 13. априла, Одбор за европске интеграције је расправљао о Предлогу закона о Црквама и верским заједницама.На Тридесетој седници, одржаној 13. априла, Одбор за европске интеграције је расправљао о Предлогу закона о Црквама и верским заједницама.

Седницом је председавала Ксенија Миливојевић.

У раду Одбора учествовали су министар вера проф. Др Милан Радуловић и представници Канцеларије Владе Републике Србије за придруживање Европској унији, Друштва конзерватора Србије и невладиних организација: „Београдски центар за људска права“, „ Грађанске иницијативе“ и „Центар за развој цивилног друштва“.

На почетку расправе, председница Одбора Ксенија Миливојевић је информисала присутне о допису надбискупа београдског Станислава Хочавера, којим он предлаже да се расправа о овом законском предлогу одложи, као и о прелиминарним оценама предложених решења експерата Савета Европе. Она је истакла да опширнија експертиза није достављена, због недостатка времена да се она сачини.

Образлажући Предлог закона о Цркавама и верским заједницама, министар вера Милан Радуловић истакао је да, након стављања ван снаге закона из 1953. године, којим су цркве и верске заједнице биле сведене на ниво удружења грађана, Србија није имала прописе који би регулисали ову област. У јавној расправи су учествовали представници 53 цркве, верске заједнице и домаћих и међународних организација. Он је нагласио да су у Предлог закона унета општа начела и стандарди верских слобода који важе у европским земљама, као и да су предложена решења о односима између верских заједница прилагођена мултиконфесионалној структури у нашој земљи.

Током расправе, народни посланици и представници цивилног сектора изнели су примедбе на Предлог закона. Посебно је било речи о могућности вршења верских обреда у школама, болницама, војним јединицама и слично, о обавези локалних самоуправа да се изјасне о референдумима о самодоприносу за изградњу верских објеката, оснивању завода за заштиту културне баштине од стране верских заједница и аутономији коју, према предлогу Владе, имају верске образовне институције.

По обављеној расправи, договорено је да Одбор, на основу достављених примедби, формулише амандмане и достави их Народној скупштини на изјашњавање.


Одбори везани за ову активност