Уторак, 19. септембар 2006.

30. седница Одбора за рад, борачка и социјална питања

Одбор за рад, борачка и социјална питања Народне скупштине одржао је 19. септембра седницу на којој је разматрана Информација Сектора за рад Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о спровођењу и примени закона, других прописа и општих аката из надлежности Сектора.Одбор за рад, борачка и социјална питања Народне скупштине одржао је 19. септембра седницу на којој је разматрана Информација Сектора за рад Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о спровођењу и примени закона, других прописа и општих аката из надлежности Сектора. Седници је председавала Ивана Ковачевић.

Говорећи о законима донетим у периоду од 2003-2006. године, представник Министарства је истакао да је доношењем Закона о раду у марту 2005. године и његовим изменама и допунама у јулу исте године, настављена реформа радног законодавства у складу са стандардима Европске уније, чиме је створен законски оквир за отворено и слободно тржиште рада. Поред овог, у том периоду усвојени су закони о социјално- економском савету и о мирном решавању радних спорова.

У припреми су закони о штрајку, о евиденцијама у области рада и о платама у јавним службама, а у скупштинској процедури је Предлог закона о условима за рад и запошљавање страних држављана.

У примени Закона о раду, међутим, и даље се јављају проблеми који проистичу услед недостатка општег колективног уговора. С тим у вези, очекује се наставак преговора и усаглашавање спорних чланова овог уговора између репрезентативних синдиката и удужења послодаваца. Тиме ће бити омогућено успостављање равнотеже у обезбеђивању права и интереса запослених и послодаваца, што је један од кључних циљева овог закона.

Социјално-економски савет Републике Србије, који је започео са радом у априлу 2005. године, разматрао је више нацрта закона и других аката од значаја за материјални, социјални и економски положај запослених. Међутим, социјални дијалог је потребно развијати и на нижем нивоу, где он произлази из непосредних потреба локалне заједнице и до сада је уписано 14 социјално-економских савета на локалном нивоу.

У краћој расправи, чланови Одбора су нагласили да подржавају свако решење које би допринело већем запошљавању, а посебно оно о оснивању агенција за привремено запошљавање.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2