Уторак, 14. децембар 2021.

29. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

На седници Одбора, одржаној 14. децембра, размотрен је Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију и Предлог одлуке о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова, које је поднео Високи савет судства.


Предлоге одука у име предлагача образложио је Жарко Павловић, члан Високог савета судства из реда судија.

Одбор је једногласно усвојио Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију и Предлог одлуке о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова, које је поднео Високи савет судства.

Седници је председавала заменик председника Одбора Биљана Пантић Пиља, а присуствовали су следећи чалнови и заменици чланова: Ђорђе Дабић, Сања Јефић Бранковић, Даниел Ђивановић, Небојша Павловић, Дејан Кесар, доц. др Михаило Јокоћ, Дубравка Краљ, Тома Фила,Ђорђе Комленски, Велибор Милојичић и Јелена Жарић Ковачевић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 14. децембар 2021. | 29. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 14.12.2021.