Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Голубац

Субота, 15. јул 2023.

26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржао је 26. седницу, 14. и 15. јула 2023. године, и то ван седишта Народне скупштине, у Голупцу.


14. јул 2023. 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

14. јул 2023. 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

За ову седницу чланови Одбора усвојили су следећи дневни ред: 1. Представљање Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Голубац за 2021. годину и Извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац за 2021. годину, 2. Разматрање Извештаја Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја - Сектор број 3 и Сектор број 4 Државне ревизорске институције и 3. Разматрање препорука за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 3 и Сектору број 4 Државне ревизорске институције.

Пре почетка седнице, члановима Одбора добродошлицу је пожелео председник Општине Голубац, др Небојша Мијовић, који је истакао да Голубац и даље припада групи неразвијених општина у Србији, али да се општинска управа труди да се тај ниво превазиђе. Он је укратко упознао чланове Одбора са инфраструктуктурним пројектима који су реализовани у претходних осам година, од изградње путева и мостова, улагања у водоводну и канализациону мрежу, реконструкције старих и изградњу нових вртића и школа, као и улагања у обнову верских објеката, спортских објеката, изградња библиотеке и градског музеја. Председник Општине изразио је очекивање да ће Голубац у наредном периоду напредовати више, посебно имајући у виду две важне туристичке тачке, а то су Голубачка тврђава и манастир Тумане, који бележе велики број туристичких посета током године. Он је пожелео члановима Одбора успешан рад и позвао представнике ДРИ да укажу на грешке које је општина правила, а које су уочене током спроведених ревизија, како се исте више не би понављале.

У наставку рада, члановима Одбора представљен је Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Голубац за 2021. годину и Извештај о ревизији финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац за 2021. годину. Извештај је представио председник Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

У паузи рада седнице Одбора, одржана је Друга седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције, којој је председавала председница Пододбора др Александра Томић, а присуствовали чланови Подобора мр Светлана Милијић, Розалија Екрес и Никола Радосављевић. На седници Пододобра размотрени су секторски извештаји Државне ревизорске институције: - Сектора број 3 и Сектора број 4.

Извештај о раду Сектора број 3 за 2021. годину представио је Жељко Мотић, врховни државни ревизор, а Извештај о раду Сектора број 4 за 2021. годину представио је врховни државни ревизор Драган Голубовић.

Након расправе, чланови Пододбора једногласно су усвојили извештаје којима се прихватају секторски извештаји ДРИ – Сектора број 3 и Сектора број 4 за 2021. годину и поднели их Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на разматрање и одлучивање.

Пошто је Одбор финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава примио извештаје Пододбора, у наставку седнице је једногласно прихватио извештаје Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја- Сектор број 3 и Сектор број 4 ДРИ.

Чланови Одбора наставиће рад у суботу, 15. јула 2023. године, разматрањем треће тачке дневног реда седнице: Разматрање препорука за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 3 и Сектору број 4 Државне ревизорске институције.

Седници су присуствовали, поред чланова ДРИ и председника Општине Голубац, представници општинске управе, представници Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, чије је пословање било предмет ревизије, као и представници УНДП-а.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Братимир Васиљевић, мр Светлана Милијић, Никола Радосављевић, др Александра Томић, Тијана Давидовац, Зоран Стојановић, др Ненад Митровић, Драган М. Марковић и Розалија Екрес.

Другог дана рада, 15. јуна 2023. године, Одбор је размотрио препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 3 и Сектору број 4 Државне ревизорске институције.

Препоруке су представили врховни државни ревизори Жељко Мотић, за Сектор број 3 и Драган Голубовић за Сектор број 4. Препоруке у Сектору број 3 за 2021. годину се односе на измену укупно 11 прописа, као и измене шест прописа које су дате пре 2021. године, а које још увек нису спроведене. У Сектору 4 дате су три препоруке за измену прописа у 2021. години и пет препорука из ранијег периода, које нису спроведене.

Наставку седнице присуствовали су, поред чланова ДРИ, и представници Министарства финансија.

Наставку седнице је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Братимир Васиљевић, мр Светлана Милијић, Зоран Стојановић, др Ненад Митровић и Драган М. Марковић.

Седница ван седишта Народне скупштине подржана је пројектом „Јачање парламентарне демократије и инклузивног политичког дијалога“ који спроводи УНДП уз подршку Швајцарске.


Видео (2)

Петак, 14. јул 2023. | 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 14.07.2023.

Субота, 15. јул 2023. | наставак 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 15.07.2023.

Голубац: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Среда, 18. октобар 2023. 37. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зајечар Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 17. октобар 2023. 36. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Доњи Милановац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 28. децембар 2022. 13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сомбор Има фотографија Има видео снимака
Петак, 17. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врање Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 14. септембар 2021. 42. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врњачка Бања Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 15. јун 2021. 33. седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Аранђеловац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 5. април 2021. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сремска Митровица Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 22. децембар 2020. 16. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врдник Има фотографија
Понедељак, 21. децембар 2020. 15. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. новембар 2020. Шеста седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Петак, 1. новембар 2019. 91. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Чачак Има фотографија Има видео снимака
Петак, 6. септембар 2019. 84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зрењанин Има фотографија Има видео снимака
Петак, 31. мај 2019. 76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 18. септембар 2018. 55. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Лесковац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Суботица Има фотографија Има видео снимака
Среда, 30. август 2017. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. септембар 2015. 62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.