Уторак, 6. јун 2006.

24. седница Одбора за просвету

На седници Одбора за просвету Народне скупштине Републике Србије, одржаној 6. јуна 2006. године, члановима Одбора је детаљно представљена проблематика образовања Рома у Србији.На седници Одбора за просвету Народне скупштине Републике Србије, одржаној 6. јуна 2006. године, члановима Одбора је детаљно представљена проблематика образовања Рома у Србији.

Председник Одбора Донка Бановић је изнела поражавајуће податке о положају Рома у образовању Републике Србије, из извештаја који је припремио УНДП, а према коме су Роми у образовном погледу најугроженија етничка заједница. Око 80 % ромске популације је потпуно или функционално неписмено. Према попису из 2002. године 61,9% Рома је без завршеног основног образовања, 29% Рома има основно образовање, 7,8% има средње образовање, док само 0,3% Рома поседује диплому више школе или факултета.

Основни проблеми у образовању Рома су искљученост из образовног система, низак квалитет образовања, недовољно уважавање различитости и недовољно неговање културног идентитета.

На седницу су позвани представници Министарства просвете и спорта, швајцарске Агенције за развој и сарадњу, УНИЦЕФ-а, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Хришћанског дечјег фонда – Фонда за децу и Омладинског Форума за едукацију Рома, Фонда за отворено друштво, Савета Републике Србије за националне мањине, Уније Рома Србије и Програма Уједињених нација за развој.

Сви представници организација, које су укључене у образовање Рома, изложили су проблеме које су идентификовали кроз дугогодишњу праксу. На седници је истакнуто да је невладин сектор врло успешан у реализовању пројеката који се баве образовањем Рома, али и да не постоји довољна координација међу њима. Секретар Савета за националне мањине Петар Лађевић навео је пример да је у последње време објављено пет ромских буквара, од којих ни један не задовољава методолошко-дидактичке критеријуме.

Сви дискутанти су се сложили да за унапређивање образовања Рома најзначајнију улогу има Министарство просвете и спорта, које има изузетну сарадњу са већином невладиних организација, али и партнерско учешће Ромске заједнице.

На седници није било кворума за одлучивање, али су се чланови Одбора сложили да извештај са састанка буде прослеђен свим учесницима овог конструктивног састанка и прихваћен је предлог председника Одбора Донке Бановић да се за неколико месеци одржи нови састанак у истом саставу.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4