Понедељак, 16. јануар 2006.

21. седница Одбора за смањење сиромаштва

На Двадесет првој седници, одржаној 16. јануара, Одбор за смањење сиромаштва је расправљао о Моделу закона о правној помоћи.


На Двадесет првој седници, одржаној 16. јануара, Одбор за смањење сиромаштва је расправљао о Моделу закона о правној помоћи. У расправи су учествовали представници радне групе која је израдила Модел закона.

Моделом закона предвиђене су активности које се тичу пружања правне помоћи као људског права и последице које из тог права произилазе. Правну помоћ као професионалну, стручну помоћ корисницима правне помоћи пружао би већи број субјеката, не само у органима јавне власти већи у стручним, научним и образовним институцијама, синдикатима и невладином сектору. Држава треба да обезбеди бесплатну правну помоћ за остваривање основних људских права али и правну помоћ уз надокнаду у органима јавне власти. Модел закона забрањује дискриминацију корисника по било ком основу приликом пружања правне помоћи и обавезује субјекте на професионално, ефикасно, самостално пружање правне помоћи дозвољеним средствима и уз поштовање достојанства корисника. Предиђено је да послове правне помоћи обављају лица са завршеним правним факултетом и положеним правосудним испитом.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1