Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Коридор 10, Грделичка клисура

Среда, 18. октобар 2017.

21. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

Чланови Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, у оквиру одржавања седнице Одбора ван седишта Народне скупштине, обишли су градилиште на јужном краку Коридора 10, деоница од Ниша ка граници са БЈРМ (Е 75) у делу кроз Грделичку клисуру у дужини од 26,3 km.


18. октобар 2017. 21. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

18. октобар 2017. 21. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

Специфичност и изазов у изградњи овог дела Коридора 10 представља чињеница да је у уском простору предвиђен пролазак трасе будућег аутопута, на коме се истовремено већ налази постојећи државни пут II Б реда, као и бивши регионални пут, међународна пруга Београд–Ниш, државна граница са БЈРМ, вијугаво корито реке Јужне Мораве, као и бројна техничка инфраструктура.

В.д. директора Коридора 10 Зоран Бабић, као домаћин, заједно са народним посланицима обишао је градилиште са успутним задржавањем на изабраним локацијама. Обилазак је започет на почетку прве од шест деоница у изградњи, где су у току били асфалтерски радови. Народни посланици обишли су и радове на осигурању неколико косина, затим радове на левој цеви тунела Предејане, просечне дужине 1 km, са задржавањем у зони нише за хаварисана возила, где је у току било бетонирање калоте у везном тунелу за пролаз возила. Током обиласка, народни посланици обишли су петљу Предејане где су радови на мостовским конструкцијама у завршној фази, а на овом делу деонице изведено је укупно 330 монтажних носача. У зони ове петље, у току су интензивни земљани радови на изградњи насипа будућег аутопута, као и на краковима саме петље. На аутопуту Е 75, на делу кроз Грделички клисуру, предвиђена је изградња 32 моста, а чланови Одбора су обишли радове на мостовима Морава 2 и Врла.

По завршетку обиласка градилишта, чланови Одбора су одржали 21. седницу у градилишном кампу Кржинце, на којој су разматрали Информацију о раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за период април–јун 2017. године.

Информацију о раду образложио је помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Ђорђе Милић и том приликом упознао чланове Одбора са законодавним и нормативним активностима Министарства у области водног, ваздушног, друмског и железничком саобраћаја у извештајном периоду.

Милић је информисао Одбор o реализованим пројектним, билатералним и међународним активностима у поменутом периоду.

Помоћник министра Саша Стојановић је у наставку седнице говорио о стању и фази у којој се налазе радови на Коридору 10 и истакао да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Коридорима Србије, урадило све што је било у оквиру њиховог делокруга, а односи се између осталог на решавање имовинскоправних односа, расељавање становништва, решавање проблема експропријације и остале социјалне аспекте.

Како је навео помоћник министра, неопходно је да извођачи радова ураде свој посао квалитетно и у предвиђеним роковима, а да ресорно министарство, као контролни орган, контролише и надгледа њихов рад на терену и да провера пројектну документацију.

У наставку излагања упознао је чланове Одбора са инфраструктурним пројектима који су тренутно у процесу уговарања, као што су деоница Нови Сад - Рума, Ниш–Приштина, Пожега–Бољаре и Појате–Прељина.

Стојановић је навео да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре припремило Нацрт закона о путевима, који је прошао јавну расправу, а обухватиће комплетну путну мрежу и све категорије путева. Нацрт закона требало би да реши уочене недостатке и неправилности у примени важећих правних прописа из области путева, да уреди прецизније услове и начин управљања, заштите и одржавања путева, навео је помоћник министра.

Након расправе која је уследила, чланови Одбора су једногласно усвојили Информацију о раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за период април–јун 2017. године.

Одбор је седницу одржао ван седишта Народне скупштине уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.

Седници је председавала заменица председнице Одбора Стефана Миладиновић а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора Драган Весовић, Крсто Јањушевић, Јасмина Каранац, Горан Ковачевић, Ивана Николић, Огњен Пантовић, Владимир Петковић, Снежана Б. Петровић, Далибор Радичевић и Ивана Стојиљковић


Видео (1)

Среда, 18. октобар 2017. | 21. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације 18.10.2017.

Коридор 10, Грделичка клисура: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.