Уторак, 26. јануар 2021.

20. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На седници, одржаној 26. јануара 2021. године, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су Предлог закона о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе, који је поднела Влада.


Члановима Одбора, Предлог закона образложила је представница Министарства за финансије Надица Пантовић. Законом о ратификацији Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе из 1983. године и изменом исте из 1986. године, Република Србија се као страна уговорница ове конвенције обавезала да, ће од дана када за њу ХС Конвенција ступи на снагу њена номенклатура Царинске тарифе и статистичка номенклатура бити усаглашене са Хармонизованим системом, као и да примењује остале одредбе Конвенције. Сходно наведеној процедури, депозитар ове конвенције је дописом генералног секретара 5. фебруара 2020. године, обавестио стране уговорнице да се прихвата Препорука Савета усвојена на 132. седници од 30. јуна 2018. године, за измену члана 8. Конвенције. Препорука се односи на ограничавање броја предлога за поновно разматрање, на два предлога, које се могу уложити на Коментар, одлуке о сврставању, друга мишљења за тумачење Хармонизованог система и препоруке за обезбеђивање једнообразности у тумачењу и примени Хармонизованог система. Циљ предложених измена је успостављање процедуре која олакшава поступак поновног разматрања неког питања од стране Комитета за Хармонизовани систем или упућивања питања Савету и ограничавање могућности страна уговорница за приговор на неко од поменутих питања, на највише два пута, како би се избегло да се унедоглед достављају приговори и на тај начин отежава и успорава процес доношења одлука, које су од суштинске важности за уједначену праксу у сврставању одређене робе у свим чланицама.

Након образложења, чланови Одбора једногласно су прихватили Предлог закона и одлучио да предложе Народној скупштини да га усвоји.

Седници је председавала председница Одбора др Александар Томић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: Золтан Пек, Братимир Васиљевић, Верољуб Арсић, Велибор Милојичић, Соња Влаховић, Никола Војиновић, Угљеша Марковић, Ана Чарапић, проф. др Владимир Маринковић, Душко Тарбук, Оливера Пешић и др Бобан Бирманчевић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 26. јануар 2021. | 20. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 26.01.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
четвртак, 25. фебруар

Цео календар догађаја