Уторак, 28. јануар 2014.

17. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове

Одбор је на седници одржаној 28. јануара, размотрио и прихватио предлог Владе за давање сагласности Одбора за одбрану и унутрашње послове за привремену примену Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNFIL), до његовог ступања на снагу.


Представљајући предлог Владе за давање сагласности Одбора за одбрану и унутрашње послове за привремену примену Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNFIL), до његовог ступања на снагу, помоћник министра одбране за Сектор за политику одбране, Мирослав Јовановић, истакао је, да ће се, потписивањем Мемомрандума о разумевањеу између Владе Републике Србије и Уједињених нација на име ангажовања 143 припадника система одбране Републике Србије у операцији у Либану, извршавати месечне уплате од стране УН-а што ће остварити уштеду у буџету Републике Србије.
Одбор је једногласно одлучио да дâ сагласност Влади да овласти делегацију Републике Србије да се Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација, привремено примењује до његовог ступања на снагу.
Седници је председавао председник Одбора Душан Бајатовић.


Одбори везани за ову активност


Видео (2)

Уторак, 28. јануар 2014. | 17. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове 28.01.2014.

Уторак, 28. јануар 2014. | 17. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове 28.01.2014.