Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Суботица

Уторак, 24. септембар 2013.

16. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржао је, 24. септембра на Палићу, седницу заједно са Одборoм за заштиту животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). На седници два одбора дискутовало се о загађењу пољопривредног земљишта и загађењу водених токова у Републици Србији.


24. септембар 2013. Седница Одбора за за пољопривреду, шумарство и водопривреду заједно са Одбором за заштиту животне средине

24. септембар 2013. Седница Одбора за за пољопривреду, шумарство и водопривреду заједно са Одбором за заштиту животне средине

Представник Управе за пољопривредно земљиште Владица Бајић рекао је да је проблем загађења пољопривредног земљишта актуелан у целој Европи. Овај проблем регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, рекао је Бајић, а контрола стања земљишта обавља се једанпут годишње. Бајић је представио резултате истраживања базираног на испитивању садржаја тешких метала у земљишту и, сумирајући резултате тог истраживања, навео да највећи део земљишта није загађен. Члановима два одбора указао је на проблеме закишељавања и заслањивања земљишта на територији Војводине. У свом излагању навео је и да смањење хумуса и климатске промене такође доводе до деградације земљишта, као и пепелишта термоелектрана и употреба пестицида.
Чланови два одбора додатно су се интересовали за стање пољопривредног земљишта и упутили питања представницима Министарства која се односе на концентрацију тешких метала у земљи поред саобраћајница и указали на потребу сарадње са другим институцијама у смислу испитивања загађености земљишта.
Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду и шумарство указали су на потребу пошумљавања Војводине, јер је само 6 одсто земљишта под шумама и да је потребно пошумљавање од 14 одсто. Неопходна је јасна државна политика за решавање овог проблема, као и дефинисање јасних критеријума за учешће на тендеру, навели су представници овог Секретаријата.
Члан градског већа Суботице, интересовао се да ли је урађена анализа земљишта на садржај радиоактивних елемената, а председница Одбора за заштиту животне средине Милица Војић Марковић интересовала се колико често се контролоше земљиште, да ли се примењују мере и да ли се прате резултати спровођења ових мера.
Члан Одбора за заштиту животне средине Иван Карић указао је на потребу да се више говори о генетски модификованој храни и затражио тачне податке о загађењу.
О загађењу водених токова у Србији говорио је директор Агенција за заштиту животне средине Небојша Вељковић који је представио податке из овогодишњег извештаја. Резултати вишегодишњег мониторинга показују да се вредности крећу у оквиру дозвољених граница, али када се се издвоје одређена водна подручја, закључује се да најслабији квалитет имају воде и канали река Војводине. Вељковић је наве да 83 одсто узорака вода са територије Војводине има лош квалитет, као и да се од десет најзагађенијих водотокова, њих седам налази у Војводини. Вељковић је предложио да стање воде језера Палић такође треба да буде обухваћено Извештајем о стању животне средине.
На седници је покренуто питање пољопривредника који се налазе у заштићеним пољопривредним добрима и указано да пољопривредна политика и политика заштите животне средине треба ближе да сарађују по овим питањима.
Члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Љубан Панић рекао је да локална самоуправа нема капацитет да се сама избори са проблемом загађења језера Палића, као и да је за његову санацију потребан дугорочан план и стратегија.
У раду седнице су осим чланова два одбора и представника Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенције за заштиту животне средине, учествовали и представници локалне самоуправе Суботице, невладиног сектора – Архус центра Суботица и Центра за екологију и одрживи развој из Суботице.
Заједнички закључци седнице два одбора биће усвојени на једној од наредних седница

Седници је председаваo Александар Сенић, председник Одбора.

Суботица: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Понедељак, 24. октобар 2022. Трећа седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Инђија Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. октобар 2019. 49. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Стара планина Има фотографија Има видео снимака
Петак, 27. септембар 2019. 48. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Врање Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 30. новембар 2017. 22. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Тител Има фотографија Има видео снимака
Среда, 15. март 2017. 12. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владимирци Има фотографија Има видео снимака
Петак, 30. септембар 2016. Пета седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бујановац Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 15. септембар 2016. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Краљево Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 8. октобар 2015. 32. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Лесковац Има фотографија Има видео снимака
Субота, 19. септембар 2015. 30. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бачка Топола Има фотографија Има видео снимака
Петак, 13. март 2015. 22. седницa Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Нови Пазар Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 3. фебруар 2015. 20. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 17. новембар 2014. 14. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Бајина Башта Има фотографија Има видео снимака
Петак, 12. септембар 2014. 11. седницa Oдбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Ивањица Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Свилајнац
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Јагодина
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Параћин
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Варварин
Понедељак, 26. мај 2014. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Трсетеник
Петак, 29. новембар 2013. 24. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Чачак Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 21. октобар 2013. 19. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Сврљиг Има фотографија
Понедељак, 9. септембар 2013. 14. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Златибор Има фотографија

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.