Понедељак, 4. октобар 2021.

15. седница Одбора за заштиту животне средине

На седници, од 4. октобра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о заштити од буке у животној средини, који је поднела Влада, у начелу.


Предлог закона народним посланицима образложио је овлашћена представница предлагача, помоћница министарке за заштиту животне средине Александра Имширагић Ђурић, која је истакла да је Закон о заштити од буке у животној средини, донет у мају 2009. године, уредио ову област у складу са начелним решењима садржаним у сету закона из области заштите животне средине. Закон и пратећа подзаконска акта су великим делом пренели обавезе из Директиве 2002/49/ЕЗ Европског парламента и Савета о процени и управљању буком у животној средини, а основни циљ доношења новог Закона о заштити од буке у животној средини је потпуно усклађивање ове области са Директивом 2002/49/ЕЗ.

У оквиру преговора о приступања ЕУ, на Експланаторном и Билатералном састанку аналитичког прегледа законодавства, Република Србија је известила ЕК о статусу усклађености прописа којима се уређује област заштите од буке. На састанцима су добијене смернице за рад на изменама и допунама постојећих прописа.

Закон о заштити од буке у животној средини има за циљ унапређивање система заштите од буке у животној средини на територији Републике Србије, утврђивање и остваривање мера у области заштите од буке како би се избегла, спречила или смањила штетна дејства буке на здравље људи и животну средину, утврђивање граничних вредности буке у животној средини према акустичким зонама, према осетљивости популације, као и према врсти извора буке, утврђивање степена изложености буци у животној средини путем израде карата буке у животној средини на основу јединствених индикатора буке и прописаних метода процене буке у животној средини, усвајање акционих планова на основу података из карата буке у циљу спречавања и смањења изложености буци, обезбеђивање приступа информацијама јавности о буци у животној средини и ефектима буке.

Након образложења Одбор је гласао да предложи Народној скупштини усвајање поменутог Закона на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.

Седници је председавао заменик председника Одбора Жарко Богатиновић, а присуствовали су и следећи чланови и заменици чланова Одбора: Оља Петровић, Јелена Обрадовић, Марија Тодоровић, Марко Младеновић, Акош Ујхељи, Драгана Радиновић, проф. др Горан Тасић, Томислав Јанковић, Мина Китановић, Гојко Палалић и Невенка Костадинова.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 4. октобар 2021. | 15. седница Одбора за заштиту животне средине 04.10.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5