Четвртак, 23. јануар 2020.

140. седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 23. јануара, размотрени су амандмани на члан 6. Предлога закона о изменама и допунама Закона о култури и на члан 67. Предлога закона о архивској грађи и архивској делатности, које је поднео Одбор за културу и информисање.


Чланови Одбора су оценили да су наведени амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

У наставку седнице, размотрени су у начелу предлози аката који су на дневном реду Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине у Једанаестом сазиву.

Чланови Одбора су оценили да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о хидрографској делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, које је поднела Влада, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, који је поднела народни посланик Катарина Ракић.

Чланови Одбора су оценили да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, Предлог закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру и Предлог закона о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, које је поднела Влада.

Одбор је оценио и да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије два предлога одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, које је поднела Влада.

На седници Одбора је оцењено да су складу са Уставом и правним системом Републике Србије Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран, Предлог закона о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката, које је поднела Влада, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и Т.С. Zıraat Bankası A.Ş. И Denızbank A.Ş. (као Давалаца кредита), Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, које је поднела Влада.

Седници је председавао председник Одбора Ђорђе Комленски, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Крсто Јањушевић, Бојан Торбица, Јелена Жарић Ковачевић, Петар Петровић, Александра Мајкић, Весна Марковић, Србислав Филиповић, Елвира Ковач и Милена Ћорилић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Четвртак, 23. јануар 2020. | 140. седница Одбора за уставна питања и законодавство 23.01.2020.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5