Среда, 11. децембар 2019.

135. седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 11. децембра, размотрени су амандмани на предлоге закона који су на дневном реду Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019. години.


На Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, народни посланици поднели су 15 амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, поднето је 24 амандмана. Чланови Одбора су оценили да није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије амандман на члан 3. који је поднео народни посланик Милорад Мирчић, а одбацили су амандман на члан 2, као и амандман којим се после члана 2. додаје члан 3, које је поднела народна посланица Олена Папуга. За остале амандмане су оценили да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Народни посланици поднели су 22 амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, а чланови Одбора су оценили да није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије амандман на члан 3. који је поднео народни посланик Милорад Мирчић. Одбор је одбацио и амандман на члан 2, као и амандман којим се после члана 2. додаје члан 3, које је поднела народна посланица Олена Папуга. За остале је оцењено да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о допунама Закона о јавним предузећима, поднето је осам амандмана, од чега је Одбор оценио да није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије амандман на члан 2, који је поднео народни посланик Милорад Мирчић, а за остале је оцењено да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

У наставку седнице, Одбор је размотрио предлоге закона који су предложени за дневни ред Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019. години.

Чланови Одбора су оценили да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, Предлог закона о допунама Закона о прекршајима и Предлог закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, које је поднела Влада.

У складу са Уставом и правним системом Републике Србије су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Ваnса Intesa а.d. Beograd и Raiffeisen Banka а.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас" Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар -Тутин (III фаза), Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш - Мердаре Фаза 1, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОЗ) и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „КfМ", Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању, које је поднела Влада, оценили су чланови Одбора.

Предлози закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. годину, такође су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије, оценили су чланови Одбора.

Седници је председавао председник Одбора Ђорђе Комленски, а присуствовали су чланови и заменици чланови Одбора Александра Мајкић, Живан Ђуришић, Весна Марковић, Неђо Јовановић, Србислав Филиповић, Крсто Јањушевић, Бојан Торбица, др Балинт Пастор, Петар Петровић и Милена Ћорилић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Среда, 11. децембар 2019. | 135. седница Одбора за уставна питања и законодавство 11.12.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
уторак, 5. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја