Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Сомбор

Среда, 28. децембар 2022.

13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржао је 13. седницу, 27. и 28. децембра 2022. године, и то ван седишта Народне скупштине, у Сомбору.


28. децембар 2022. 13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

28. децембар 2022. 13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

За ову седницу чланови Одбора усвојили су следећи дневни ред: 1.Представљање Извештаја о ревизији Града Сомбора за 2019. годину и ревизији других субјеката ревизије из Града Сомбора; 2.Разматрање Извештаја Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја- Сектор број 1 и Сектор број 2 Државне ревизорске институције и 3.Разматрање препорука за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 1 и Сектору број 2 Државне ревизорске институције.

Пре почетка седнице, члановима Одбора добродошлицу је пожелела заменица градоначелника Сомбора Љиљана Тица, која је изразила задовољство чињеницом да је Сомбор први пут домаћин једном радном телу Народне скупштине. Она је истакла да је ово најбољи пример сарадње Народне скупштине и јединица локалне самоуправе, што указује да су представници Сомбора радили квалитетно, што их охрабрује, али и обавезује на даље унапређење рада. Она је невела да је ДРИ контролисала пословање у Сомбору 2012, 2016. и 2018. године, за шта су добијене повратне информације да су консолидовани извештаји припремљени у складу са законском и другом регулативом. Она је истакла и да ову посету Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сомбору доживљава као партнерску руку и пример добре сарадње са републичким органима.

У наставку рада, члановима Одбора представљен је Извештај о ревизији Града Сомбора за 2019. годину и ревизији других субјеката ревизије из Града Сомбора. Извештај је представио председник Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић. Он је напоменуо да је ДРИ 2019. године извршила ревизије 22 јединице локалне самоуправе (ЈЛС) и 1 ревизију АП Војводине, као и да су први пут могли ове извештаје да представе одборницима у тим ЈЛС. Он је детаљно представио Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2018. годину са датим препорукама ДРИ за отклањање уочених неправилности, а које су у потпуности отклоњене, што је приказано и у Одазовном извештају. ДРИ је дала укупно девет препорука Сомбору, и то пет препорука првог приоритета, једну препоруку другог приоритета и три препоруке трећег приоритета. Препоруке су се превасходно односиле на попис имовине и обавеза, обавезе, буџетске класификације, расходе и издатке и на финансијско управљање и контролу. Након Одазивног извештаја ДРИ је издала Ревизиони извештај, који потврђује да су све препоруке усвојене и испуњене.

Након предствљања овог извештаја, др Пејовић је представио и извештаје ревизије спроведених у Јавно-комуналном предузећу „Енергана“ за 2020. и 2021. годину, Водопривредном друштву „Западни Балкан“ д.о.о. за 2021. годину, Пољопривредно стручној служби „Сомбор“ д.о.о, Сомбор за 2021. годину, Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“, Сомбор за 2020. и 2021. годину, Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, а који се односи на спровођење мера и исправљање по Извештају за 2017. годину, као и у Дому ученика средњих школа Сомбор, а који је обухватио правилност и ефикасност поступка јавних набавки.

У паузи рада седнице Одбора, одржана је Прва седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције, којој је председавала председница Пододбора др Александра Томић, а присуствовали чланови Подобора мр Светлана Милијић и Розалија Екрес. На седници Пододобра размотрени су секторски извештаји Државне ревизорске институције: - Сектора број 1 за 2021. годину и Сектора број 2 за 2021. годину.

Извештај о раду Сектора број 1 за 2021. годину представио је Данимир Вулиновић, врховни државни ревизор. Он је навео да ревизије у 2021. години обухватају: ревизије финансијских извештаја - 21 субјект, ревизија правилности пословања - 21 субјект, ревизија финансијских извештаја о правилности пословања (комбинована ревизија)- један субјект и ревизија сврсисходности пословања - 4 теме и 12 ревизија. Укупан број препорука које је ДРИ дао износи 405, и то препоруке у ревизији финансијских извештаја 97, препоруке у ревизији правилности пословања 243, препоруке у комбинованој ревизији 22 и препоруке у ревизији сврсисходности 43.

Извештај о раду Сектора број 2 за 2021. годину представила је Стојанка Миловановић, врховни државни ревизор, која је истакла да је спроведено 95 ревизија и то 40 ревизија финансијских извештаја, 40 ревизија правилности пословања, четири ревизије сврсисходности пословања и 11 ревизија одазивних извештаја, што уз 108 После-ревизионих извештаја чини укупнио 203 ревизорских производа. Дато је 1.115 препорука и то 557 препорука код ревизије финансијских извештаја, 483 препоруке код ревизија правилности пословања и 75 препорука код ревизије сврсисходности. ДРИ је поднела против 109 одговорних лица 73 пријаве и то: 63 захтева за покретање прекршајног поступка, пет привредних преступа и пет кривичних пријава, а поднетио је и седам инфомација надлежним тужилаштвима и 2 информације Агенцији за спречавање корупције.

Након расправе, чланови Пододбора усвојили су извештаје којима се прихватају секторски извештаји ДРИ – Сектора број 1 и Сектора број 2 за 2021. годину и поднели их Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на разматрање и одлучивање.

Пошто је Одбор финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава примио извештаје Пододбора, у наставку седнице је већином гласова прихватио извештаје Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја- Сектор број 1 и Сектор број 2 ДРИ.

Чланови Одбора наставиће рад у среду, 28. децембра 2022. године, разматрањем треће тачке дневног реда седнице: Разматрање препорука за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 1 и Сектору број 2 Државне ревизорске институције.

Седници су присуствовали, поред чланова ДРИ и заменице гтрадоначелника Сомбора, представници градске управе, јавних и комуналних предузећа из Сомбора, односно, директни и индиректни корисници градског буџета, а чије је пословање било предмет ревизија, као и представници УНДП-а.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Ана Белоица, Мирослав Кондић, мр Светлана Милијић, др Александра Томић, Тијана Давидовац, проф.др Владимир Обрадовић, др Ненад Митровић, Војислав Вујић и Розалија Екрес, као и Горан Милић, народни посланик из Сомбора, који није члан Одбора.

Другог дана одржавања седнице, 28. децембра 2022. године, чланови Одбора размотрили су препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 1 и Сектору број 2 Државне ревизорске институције.

Препоруке је представио председник Савета ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић, који је навео, у представљању препорука у Сектору 1, да је ДРИ дала препоруке за измену прописа за 2021. годину, али и препоруке до 2021. године, а које нису спроведене. Укупан број препорука ДРИ за измену закона, уредби, правилника и других аката и њихово усклађивање 2021. године износи 13, док број оних препорука које је ДРИ дала,а које до сада нису извршене, износи 19. Такође, препоруке у Сектору 2 односе се на оно што је ДРИ уочио у 2021. години, али и на оне препоруке које нису до 2021.године уважене. За 2021. годину ДРИ је дала пет препорука за измену или усклађивање прописа и аката, а до 2021. године 17 препорука. Др Пејовић је истакао да су све препоруке достављене Народној скупштини, Влади, као и министарствима и органима у чијој се надлежности налазе.

Насатвку седнице присуствовали су, поред чланова ДРИ, и помоћници министра финансија Дарко Комненић и Звездан Поповић.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Мирослав Кондић, мр Светлана Милијић, Војислав Вујић и Розалија Екрес.

Седница ван седишта Народне скупштине одржана је уз подршку пројекта „Јачање парламентарне демократије и инклузивног политичког дијалога“, који спроводи УНДП уз подршку Швајцарске.


Видео (1)

Среда, 28. децембар 2022. | 13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 27.12.2022.

Сомбор: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Среда, 18. октобар 2023. 37. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зајечар Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 17. октобар 2023. 36. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Доњи Милановац Има фотографија Има видео снимака
Субота, 15. јул 2023. 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Голубац Има фотографија Има видео снимака
Петак, 17. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врање Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 14. септембар 2021. 42. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врњачка Бања Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 15. јун 2021. 33. седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Аранђеловац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 5. април 2021. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сремска Митровица Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 22. децембар 2020. 16. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врдник Има фотографија
Понедељак, 21. децембар 2020. 15. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. новембар 2020. Шеста седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Петак, 1. новембар 2019. 91. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Чачак Има фотографија Има видео снимака
Петак, 6. септембар 2019. 84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зрењанин Има фотографија Има видео снимака
Петак, 31. мај 2019. 76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 18. септембар 2018. 55. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Лесковац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Суботица Има фотографија Има видео снимака
Среда, 30. август 2017. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. септембар 2015. 62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.