Четвртак, 20. септембар 2018.

13. седница Одбора за заштиту животне средине

На седници, одржаној 20. септембра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности, који је поднела Влада, а који се налази на дневном реду Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Предлог закона члановима Одбора образложили су чланови ресорног Министарства и истакли да је Протоколом из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности регулисано да свака држава потписница има суверено право над својим природним ресурсима и обавезује се да приступ националним генетичким ресурсима регулише издавањем дозвола. Корисници и снабдевачи природних ресурса морају постићи договор о условима приступа и начину расподеле добити која проистиче из коришћења генетичких ресурса, а потписници Протокола су у обавези да контролишу и врше мониторинг и пропишу мере кроз своје законодавство. Протокол из Нагоје има три најважнија циља, а то су очување биолошке разноврсности, одрживо коришћење компоненти биолошке разноврсности и праведна расподела користи које проистичу из коришћења генетичких ресурса, речено је на седници Одбора. Протоколом ће бити спречена прекомерна експлоатација диверзитета Републике Србије, а директна корист од овог Предлога закона су и директне иностране инвестиције и увођење нових технологија. Након образложења, чланови Одбора прихватили су Предлог закона.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту. Помоћник министра ресорног Министарства Александар Весић истакао је да је главни циљ доношења Предлога закона да олакша консултације са околним земљама везаних за дугогодишње процедуре процене утицаја на животну средину у прекограничном контексту. Овим споразумом се утврђују обавезе страна потписница о предузимању свих потребних правних, управних и других мера ради спровођења одредби Kонвенције, као и обавеза усвајања критеријума за идентификовање штетног прекограничног утицаја и начини деловања у поступку припреме одређених стратешких, планских и развојних документа. Примена одредби ове конвенције омогућава превентивно деловање у циљу квалитетније заштите животне средине од негативног утицаја који могу настати услед реализације конкретних пројеката из суседних земаља. Након дискусије, Одбор је одлучио да Народној скупштини предложи да прихвати овај Предлог закона.

Седници је председавала председница Одбора Ивана Стојиљковић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: Ивана Николић, Др Љубинко Ракоњац, Борисав Ковачевић, Милена Турк, Соња Влаховић, Радослав Цокић, Јасмина Каранац, Драган Јовановић, Мирослава Ђуричић Станковић, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић и Борка Грубор. Из Министарства заштите животне средине седници су присуствовали Александар Весић, Јасмина Јовић, Душан Огњановић и Сабина Јовановић, присутни су били и сарадници из „Зеленe столицe“ Душица Трнавац Богдановић и Радомир Јовановић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Четвртак, 20. септембар 2018. | 13. седница Одбора за заштиту животне средине 20.09.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
уторак, 10. децембар

Цео календар догађаја