Среда, 2. фебруар 2022.

12. седница Одбора за здравље и породицу

На седници, која је одржана 2. фебруара 2022. године, чланови Одбора за здравље и породицу размотрили су Предлог закона о измени Закона о предметима опште употребе, који је поднела Влада, у начелу.


Предлог закона, члановима Одбора, образложио је државни секретар Министарства здравља Предраг Сездановић наводећи да је до њега дошло ради усклађивања са прописима Европске уније. Наиме, Законом о предметима опште употребе, донетом 2019. године, уређен је појам предмета опште употребе, услови здравствене исправности, односно безбедности, које морају да испуњавају предмети опште употребе који се испоручују на тржиште, а у сврху обезбеђења високог нивоа заштите живота и здравља људи и животне средине, заштите интереса потрошача и обезбеђења слободног кретања робе. С тим у вези, Закон о предметима опште употребе усклађен је са релевантним ЕУ прописима у области, у мери у којој је то могуће, узимајући у обзир да Република Србија још увек нема статус државе чланице. Европска комисија је, у јуну 2021. године, у својим коментарима достављеним Преговарачкој групи 1, указала да је неопходно уклањање прелазне одредбе прописане чланом 120. Закона о предметима опште употребе и у што краћем року приступило се измени Закона о предметима опште употребе.

Након образложења, чланови Одбора прихватили су Предлог закона, у начелу.

Седници је председавао председник Одбора за здравље и породицу др сци. мед. Дарко Лакетић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: др Весна Ивковић, Наташа Ивановић, Оливера Огњановић, др Марко Богдановић, Весна Кришанов, Ана Миљанић, Марина Мирковић, Милица Николић, Невена Ђурић и Загорка Алексић.

Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Среда, 2. фебруар 2022. | 12. седница Одбора за здравље и породицу 02.02.2022.