Понедељак, 17. април 2006.

112. седница Законодавног одбора

Законодавни одбор је на Сто дванаестој седници, одржаној 17. априла, размотрио и у начелу оценио правно могућим предлоге закона о оснивању акционарског друштва „НИС-КАПИТАЛ “, о оснивању акционарског друштва „ПТТ-КАПИТАЛ“, о оснивању акционарског друштва „ЕПС-КАПИТАЛ “, о изменама и допунама Закона о приватизацији, о црквама и верским заједницама и о изменама и допунама Закона о телекомуникацијама.Законодавни одбор је на Сто дванаестој седници, одржаној 17. априла, размотрио и у начелу оценио правно могућим предлоге закона о оснивању акционарског друштва „НИС-КАПИТАЛ “, о оснивању акционарског друштва „ПТТ-КАПИТАЛ“, о оснивању акционарског друштва „ЕПС-КАПИТАЛ “, о изменама и допунама Закона о приватизацији, о црквама и верским заједницама и о изменама и допунама Закона о телекомуникацијама.

Правно могућим је оцењено 58 амандмана поднетих на Предлог закона о црквама и верским заједницама и два на Предлог закона о изменама и допунама Закона о телекомуникацијама, на који су поднета и два амандмана које Законодавни одбор предлаже да се одбију.

На седници је постигнут договор о давању одговора Уставном суду Републике Србије поводом више иницијатива за оцену уставности.

Одбори везани за ову активност