24. децембар 2012. 10. седница Другог редовнго заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години (фото ТАНЈУГ)

24. децембар 2012. 10. седница Другог редовнго заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години (фото ТАНЈУГ)

Понедељак, 24. децембар 2012.

10. седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години

Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић сазвао је 10.седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години, за понедељак, 24. децембар 2012. године, са почетком у 12 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о јавним набавкама, који је поднела група од 138 народних посланика;
2. Предлог закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, који је поднела Скупштина Аутономне Покрајине Војводине;
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума измеђи Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задижењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT Airways“ а.д. Београд, који је поднела Влада и
9. Предлог одлуке о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије, који је поднео Одбор за културу и информисање Народне скупштине.

Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Марије Обрадовић да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2,3,4,5,6,7. и 8. дневног реда седнице.

Првог дана рада Народна скупштина започела је начени претрес о Предлогу закона о јавним набавкама, који је образложио представник предлагача, народни посланик Верољуб Арсић.

Другог дана рада, 26. децембра, Народна скупштина наставила је начени претрес о Предлогу закона о јавним набавкама.

У преподневном делу рада, Народна скупштина је обавила начелни претрес о овом Предлогу закона, а у поподневном делу рада започела заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице. Предложене законе образложили су представници предлагача, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, потпредседница Владе за европске интеграције Сузана Грубјешић и министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о енергетици, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад,Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд и о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задижењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT Airways“ а.д. Београд.

Трећег дана рада, 27. децембра, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу одлуке о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије, који је поднео Одбор за културу и информисање Народне скупштине.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Невен Цветићанин, Жика Гојковић, Миљенко Дерета, Мирослав Маркићевић, Милица Војић Марковић и Јелена Триван затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним набавкама.

Четвртог дана рада, 28. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним набавкама.

До краја дана, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима и у Предлогу закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о енергетици, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад,Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд и о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT Airways“ а.д. Београд.


Петог дана рада, 29. децембра, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Пошто је Народна скупштина закључила претрес о свим тачкама дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је суботу, 29. децембар 2012. године, са почетком у 10,20 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање 29. децембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај ''JAT Airways'' а.д. Београд.
Већином гласова, Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника и одлучила да није било повреде Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Десету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.
Председник Народне скупштине пожелео је народним посланицима све најбоље у 2013. години и, у име народних посланика и у своје име, честитао Нову годину свим грађанима Републике Србије.

На крају Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години интонирана је химна “Боже правде“, коју је извео хор Националног ансамбла ”Kоло”.


Резултати гласања:

1. Предлог закона о јавним набавкама, у целини

2. Предлог закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, у целини

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике, у целини

5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, у целини

6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, у целини

7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд, у целини

8. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај "JAT Airways" а.д. Београд, у целини

9. Предлог одлуке о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
уторак, 7. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја