21. април 2023. Другa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

21. април 2023. Другa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

Петак, 21. април 2023.

Другa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

Председник Народне скупштине др Владимир Oрлић сазвао је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години, за петак 21. април 2023. године, са почетком у 10 часова.


За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о електронским комуникацијама,
 2. Предлог закона о безбедности и здрављу на раду,
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом,
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије,
 6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад,
 7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)"),
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности,
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,
 10. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца,
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке,
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III,
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану,
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану,
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају,
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи,
 18. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,
 19. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду,
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта,
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности,
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата,
 25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве,
 26. Предлог одлуке о престанку дужности судије Уставног суда, који je поднеo Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
 27. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
 28. Предлог закључка поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину, који је поднело 11 народних посланика у Народној скупштини Републике Србије.
Народни посланици прихватили су предлог др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 28. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес, а предложене законе образложили су представници предлагача, министар информисања и телекомуникација др Михаило Јовановић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Селаковић, министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Танасковић, министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић и министарка за европске интеграције проф. др Тања Мишчевић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама дневног реда седнице.

Другог дана рада, 25. априла, пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Јахја Фехратовић, проф. др Ђорђе Павићевић, Розалија Екрес, Милован Јаковљевић, Никола Нешић, Страхиња Ерац, Срђан Миливојевић, Марина Липовац Танасковић, мр Ненад Томашевић, Ђорђо Ђорђић, Золтан Дани и проф. др Марко Атлагић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народни посланици водили су и закључили заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 27. априла 2023. године, пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Роберт Козма, Милија Милетић, Данијела Несторовић, Радмила Васић, Драгана Миљанић, Сања Миладиновић, Ивана Паралић, мр Ненад Томашевић, проф. др Јанко Веселиновић, мр Татјана Јовановић и Милимир Вујадиновић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о електронским комуникацијама, који је поднела Влада.

До краја дана, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о електронским комуникацијама и Предлогу закона о безбедности и здрављу на раду. Народни посланици започели су и до краја дана водили претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.

Четвртог дана рада, 28. априла 2023. године, Народна скупштина наставила претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који је поднела Влада.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије.

Пошто су народни посланици обавили расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је петак, 28. април 2023. године, са почетком у 20. 00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 28. априла 2023. године, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће предлоге закона:

 1. Предлог закона о електронским комуникацијама,
 2. Предлог закона о безбедности и здрављу на раду,
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом,
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије,
 6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад,
 7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)"),
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности,
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,
 10. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца,
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке,
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III,
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану,
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану,
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају,
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи,
 18. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,
 19. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду,
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта,
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности,
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата,
 25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве,
 26. Предлог одлуке о престанку дужности судије Уставног суда, који je поднеo Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
 27. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
 28. Предлог закључка поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину, који је поднело 11 народних посланика у Народној скупштини Републике Србије.
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години.


Видео (17)

Петак, 21. април 2023. | Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 21.04.2023. (I).

Петак, 21. април 2023. | Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 21.04.2023. (II)

Петак, 21. април 2023. | Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 21.04.2023. (III)

Петак, 21. април 2023. | Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 21.04.2023. (IV)

Петак, 21. април 2023. | Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 21.04.2023. (V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 12


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
понедељак, 2. октобар

Цео календар догађаја