19. април 2023. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

19. април 2023. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

Среда, 19. април 2023.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

Председник Народне скупштине др Владимир Oрлић сазвао је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години, за среду 19. април 2023. године, са почетком у 10 часова.


Химну Републике Србије, на почетку седнице, извео је мешовити хор Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред седнице:

  1. Предлог кандидата за први избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
  2. Предлог кандидата за први избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
  3. Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  4. Предлог одлуке о избору Заштитника грађана, који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство и
  5. Предлог одлуке о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народни посланици прихватили су предлог др Владимира Орлића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама од 1. до 5. дневног реда седнице.

У току седнице, Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на који је изабран, народном посланику Ненаду Филиповићу, изабраног са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ'', даном подношења оставке.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички и јединствени претрес о тачкама од 1. до 5. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 20. априла, пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Роберт Козма, мр Иван Костић, др Ђорђе Микетић, Бојана Букумировић, др Драгана Ракић, проф. др Владета Јанковић, Зоран Стојановић, Мариника Тепић, проф. др Мирка Лукић Шаркановић и Небојша Бакарец, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је заједнички и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

У току рада, Народна скупштина је, на основу решења Републичке изборне комисије и извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно – имунитетска питања, и сходно члану 134. Закона о избору народних посланика, констатовала потврђивање мандата народном посланику Дејану Манићу, изабраном са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, након чега је положио заклетву.

До краја дана, народни посланици су обавили расправу о свим тачкама дневног реда седнице, те је председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио петак, 20. април 2023. године, са почетком у 19.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, председник Народне скупштине је подсетио народне посланике да за за први избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина, на основу члана 43. Закона о високом савету тужилаштва, Народна скупштина бира четири члана Савета међу истакнутим правницима са најмање десет година искуства у правној струци од осам кандидата које предложи одбор Народне скупштине надлежан за правосуђе. Такође, подсетио је је чланом 50. ставoвима 4. и 5. Закона о високом савету тужилаштва, утврђено да Народна скупштина гласовима две трећине свих народних посланика бира чланове Савета. Народна скупштина гласа за сваког кандидата појединачно, а изабрана су четири кандидата која су добила највећи број гласова.

Народни посланици су већином гласова, али не и двотрећинском већином изабрали за чланове Високог савета тужилаштва др Мирослава Ђорђевић, Предрага Ћетковића, Владимира Симића и Јелену Глушицу.

Председник Народне скупштине подсетио је да је чл. 51. став 1. и 61. став 6. Закона о високом савету тужилаштва утврђено да, ако Народна скупштине не изабере све чланове Савета који се бирају у року из члана 50. став 2. овог закона, преостале чланове Савета, између свих кандидата који испуњавају услове за избор, бира комисија коју чине председник Народне скупштине, председник Уставног суда, председник Врховног касационог суда, Републички јавни тужилац и Заштитник грађана, већином гласова, у року утврђеном у Закону.

Народна скупштина је усвојила Предлог кандидата за први избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Двотрећинском већином народних посланика изабран је Александар Поповић. Већину гласова народних посланика, али мање од две трећине добили су и др Јелена Вучковић, Никола Бодирога и Срђан Стефановић.

С тим у вези, председник Народне скупштине подсетио је да је чл. 51. став 1. и 61. став 6. Закона о високом савету судства утврђено да, ако Народна скупштине не изабере све чланове Савета који се бирају у року из члана 50. став 2. овог закона, преостале чланове Савета, између свих кандидата који испуњавају услове за избор, бира комисија коју чине председник Народне скупштине, председник Уставног суда, председник Врховног касационог суда, Републички јавни тужилац и Заштитник грађана, већином гласова, у року утврђеном у Закону.

У наставку рада, Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, коју је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, те је за председника Савета Државне ревизорске институције изабрала Душка Пејовића, а за потпредседника Савета Државне ревизорске институције Марију Обреновић и изабрани су чланови Савета.

Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о избору Заштитника грађана, коју је поднео Одбор за уставна питања и законодавство, те је за Заштитника грађана изабрала Зорана Пашалића.

Већином гласова народних посланика усвојен је и Предлог одлуке о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина усвојила Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, председник, потпредседник и чланови Савета Државне ревизорске институције положили су заклетву пред Народном скупштином.

Такође, пред народним посланицима, заклетву је положио и Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Прву седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години.


Фото галерија


Видео (10)

Среда, 19. април 2023. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 19.04.2023(I).

Среда, 19. април 2023. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 19.04.2023.(II)

Среда, 19. април 2023. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 19.04.2023.(III)

Среда, 19. април 2023. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 19.04.2023.(IV)

Среда, 19. април 2023. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години 19.04.2023.(V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 5


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
понедељак, 2. октобар

Цео календар догађаја