2. март 2021. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

2. март 2021. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 2. март 2021.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, за уторак, 2. март 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Химну Републике Србије, на почетку седнице, извео је солиста Ансамбла „Ноктурно“ Борис Постовник.

Пре усвајања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Мисала Праменковић, Бранимир Јовановић, Војислав Вујић, Елвира Ковач, Ђорђе Милићевић и Небојша Бакарец, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

  1. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури, који је поднела Влада и

  2. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је предложио Високи савет судства.
Народна скупштина започела је расправу о првој тачки дневног реда - Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури, који је образложио министар омладине и спорта Вања Удовичић.

До краја дана, Народна скупштина је закључила јединствени претрес о првој тачки дневног реда седнице.

Другог дана рада, 3. марта, Народна скупштина разматрала је Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је предложио Високи савет судства.

Предлог одлуке образложио је представник предлагача заменик председника Високог савета судства Иван Јовичић.

До краја дана, Народна скупштина је обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је предложио Високи савет судства.

Трећег дана рада, 4. марта 2021. године, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Селма Кучевић, Самира Ћосовић, Снежана Пауновић и проф. др Владимир Маринковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је четвртак, 4. март 2021. године, са почетком у 10.36 часова, као Дан за гласање о Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури и Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.

Дан за гласање

У Дану за гласање, народни посланици већином гласова усвојили су Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години


Фото галерија