Четвртак, 13. децембар 2007.

Осма седница Одбора за европске интеграције

На седници одржаној 13. децембра, чланови Одбора за европске интеграције размотрили су и подржали Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).На седници одржаној 13. децембра, чланови Одбора за европске интеграције размотрили су и подржали Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА). Седници је председавао Милош Јевтић.

Тим поводом, државни секретар у Министарству финансија Слободан Илић истакао је да су Споразумом, потписаним 29. новембра, створени услови за даљи убрзани развој финансијске и економске сарадње између Владе Србије, Европске уније и њених чланица. За период 2007-2013. Европска комисија усвојила је нов финансијски инструмент пружања помоћи земљама које нису чланице Европске уније, а чији је циљ да земље кандидати и потенцијални кандидати за чланство, користе јединствена финансијска правила, усклађена са правилима која важе и за земље чланице. Тиме би се убрзале њихове припреме за чланство у ЕУ и олакшао приступ коришћењу и управљању фондовима ЕУ. Ради се о инструменту за претприступну помоћ из кога ће се у Србији у наредном периоду приоритетно финансирати програми подршке везани за транзиционе процесе и изградњу институција, а који произлазе из Споразума о стабилизацији и придруживању Србије са ЕУ. Друго, овај инструмент подржаће програме регионалне и прекограничне сарадње.

Државни секретар је рекао да укупна финансијска вредност ИПА у шестогодишњем периоду за земље кандидате и потенцијалне кандидате износи 11, 468 милијарди евра и да је стога веома важно да Србија што пре добије статус земље кандидата за чланство у ЕУ. То, такође, подразумева и да се што пре изгради правни и административни оквир за коришћење помоћи од стране ЕУ, као и да Србија понуди довољан број квалитетних програма који ће се финансирати из тих средстава.

Председник Одбора Милош Јевтић нагласио је да ће Србија овим споразумом добити највећи износ средстава у односу на друге земље западног Балкана.

Одбор је, такође, прихватио извештаје са састанака Првог радног стола Пакта стабилности за југоисточну Европу и националних координатора за парламентарну сарадњу, одржаних у Софији и Тирани поводом усвајања Меморандума о разумевању о парламентарној сарадњи у југоисточној Европи.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5