9. децембар 2015. Осма седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

9. децембар 2015. Осма седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Уторак, 8. децембар 2015.

Осма седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години, за уторак, 8. децембар 2015. са почетком у 13 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Шаип Камбери, Жика Гојковић, Елвира Ковач, Марко Ђуришић и Александар Јовичић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, који је поднела Влада;
2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, који је поднела Влада;
3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину, који је поднела Влада;
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о допуни Закона о Уставном суду, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације Пројекта ''Београд на води'', који је поднела Влада;
10. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада и
12. Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима, који је поднела Влада.

Народни посланици прихватили су предлог народног посланика Дејана Раденковића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Другог дана рада, 9. децембра, Народна скупштина започела је јединствени и начелни претрес о тачкама 1. до 12. дневног реда седнице.

Предложене законе образложио је представник предлагача, министар финансија Душан Вујовић.

Седници су присуствовали председник Владе Републике Србије Александар Вучић, потпредседници и министри Владе Ивица Дачић, Зорана Михајловић и Кори Удовички и министри Небојша Стефановић, Александар Антић, Велимир Илић, Срђан Вербић, Вања Удовичић, Иван Тасовац, Снежана Богосављевић Бошковић, Александар Вулин, Жељко Сертић, Зоран Лончар, Јадранка Јоксимовић, као и градоначелник Београда Синиша Мали.

Народна скупштина је до краја рада закључила јединствени и начелни претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 10. децембра 2015. године, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Енис Имамовић, Благоје Брадић, Балша Божовић, Неђо Јовановић и Дарко Лакетић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину.

Четвртог дана рада, 11. децембра, народни посланици наставили су расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, поздравио је студенте Факултета за право, јавну управу и безбедност Универзитета „Џон Незбит“ у Београду, који су пратили део седнице са галерије Велике сале Народне скупштине.

До краја дана, народни посланици обавили су расправу у појединостима о овом Предлогу закона, као и расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлогу закона о допуни Закона о Уставном суду, Предлогу закона о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације Пројекта ''Београд на води'', Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Предлогу закона о измени Закона о јавним медијским сервисима.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић одредио је суботу, 12.децембар, у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 12. децембра Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће предлоге закона и одлука:

1. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, који је поднела Влада;
2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, који је поднела Влада;
3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину, који је поднела Влада;
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2016. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о допуни Закона о Уставном суду, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације Пројекта ''Београд на води'', који је поднела Влада;
10. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада и
12. Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима, који је поднела Влада.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају Пословник није био повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5