Понедељак, 3. децембар 2007. - Уторак, 11. децембар 2007.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години

За Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, коју је председник Народне скупштине др Оливер Дулић, сазвао за 3. децембар, а која је почела по завршетку Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, усвојен је следећи дневни ред: 1. Предлог закона о одбрани 2. Предлог закона о Војсци Србије 3. Предлог закона о спољним пословима 4. Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона о одбрани и о Војсци Србије.За Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, коју је председник Народне скупштине др Оливер Дулић, сазвао за 3. децембар, а која је почела по завршетку Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, усвојен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о одбрани
2. Предлог закона о Војсци Србије
3. Предлог закона о спољним пословима
4. Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона о одбрани и о Војсци Србије.

Образложење предложених закона дао је министар одбране Драган Шутановац, који је рекао да је ће њиховим усвајањем корист имати не само систем одбране, већ и сви грађани неше земље. Ови закони су, како је нагласио, услов да се, у складу са потребама одбране и расположивим материјалним и људским ресурсима, настави реформа и трансформација Војске Србије. Такође, стварају се услови за одржавање неопходне оперативне и функционалне оспособљености војске, као и за јачање демократске цивилне контроле оружаних снага. Шутановац је затим образложио решења која су предложена у циљу стварања савременог система одбране.

До краја првог дана рада, Народна скупштина окончала је заједнички начелни претрес о предлозима закона о одбрани и о Војсци Србије.

Другог дана рада, 4. децембра, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о спољним пословима и започела начелни претрес о Предлогу закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије.

На почетку претреса о Предлогу закона о спољним пословима, у име предлагача, народним посланицима обратио се министар спољних послова Вук Јеремић, који је рекао да ће усвајањем овог закона бити јасно трасиране активности дипломатије Србије као бранитеља политичких, безбедносних и националних интереса. Закон ће створити основу за креирање модерне и ефикасне дипломатске службе која ће бити у складу са окружењем, рекао је министар Јеремић и додао да је пред посланицима модеран, реформски закон који је важан део уставноправног оквира земље, као и да ће се његовим усвајањем заокружити правна регулатива и устројство српске дипломатије. Јеремић је у свом излагању такође истакао да Србија улази у годину великих спољнополитичких изазова и искушења, пре свега, борбу за очување територијалне целовитости и брзог прикључења Европској унији.

Министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић образложио је Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије. Истакао је да ће овај закон обезбедити виши ниво демократске контроле и ефикаснији рад тих служби, а његова најзначајнија предност је у стварању јединственог безбедносног система и безбедносно-обавештајне заједнице. Уместо пет, постојаће три обавештајне службе у Србији -Безбедносно-информативна агенција, као посебна организација и Војно-безбедносна агенција и Војно-обавештајна агенција, као органи управе у саставу Министарства одбране Србије. Кључне новине закона, како је навео, односе се на оснивање Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности, као и дефинисање безбедносно-обавештајног система као јединственог система. Марковић је нагласио да је закон предвидео да контролу и надзор над радом безбедносних служби има Народна скупштина преко ресорног Одбора за одбрану и безбедност, чиме ће бити успостављен виши ниво демократске контроле ових служби.

До краја другог дана рада, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије.

На почетку трећег дана рада, 5. децембра, Народна скупштина је констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Ивану Живадиновићу, изабраном са Изборне листе Г17 ПЛУС-Млађан Динкић, даном подношења оставке.

У преподневном делу рада Народна скупштина је закључила претрес у начелу о Предлогу закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије, а у поподневном почела претрес о амандманима поднетим на Предлог закона о одбрани.

У наставку рада, 6. децембра, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о одбрани и у поподневном делу рада започела претрес у појединостима о Предлогу закона о Војсци Србије.

Народна скупштина је констатовала потврђивање мандата народном посланику Момчилу Спасићу, изабраном са Изборне листе Г17 ПЛУС-Млађан Динкић.

У наставку седнице, 7. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о Војсци Србије.

Дан за гласање

Народна скупштина је шестог дана рада, 10 децембра закључила претрес у појединостима о Предлог закона о спољним пословима и о Предлогу закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Оливер Дулић је одредио Дан за гласање у наставку седнице, са почетком у 23,55 часова.
У Дану за гласање Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о одбрани, о Војсци Србије, о спољним пословима и о основама уређења служби безбедности Републике Србије.

По обављеном гласању, Народна скупштина се изјаснила да није било повреда чланова Пословника на које су указивали народни посланици током трајања седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Оливер Дулић је закључио Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, 11. децембра у 1,20 часова.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2