Уторак, 13. април 2021.

Дачић сазвао Девету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Девету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за среду, 21. април 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Председник Народне скупштине предложио је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о измени и допунама Закона о осигурању, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о регистру административних поступака, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, који је поднела Влада и
 12. Предлог закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији, који је поднела Влада.
Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине у Београду, Трг Николе Пашића број 13.