Уторак, 11. мај 2021.

Дачић сазвао Дванаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Дванаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за уторак, 18. мај 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Председник Народне скупштине предложио је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и дoпунама Закона о забрани дискриминације, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о родној равноправности, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о обнови културно - историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, који је поднела Скупштина Аутономне покрајине Војводине;
 5. Предлог закона о измени Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и дoпунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о метроу и градској железници, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основaног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима, који је поднела Влада и
 11. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање.
Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине у Београду, Трг Николе Пашића број 13.